Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Gazdálkodási Intézet

Tisztelt Látogató! 

A fiatal és fiatalos bajai közgazdászképzés reményeink szerint a felsőoktatás nehéz helyzetében is kiváló lehetőséget kínál hallgatóinknak. Speciális képzési kínálattal, gyakorlatorientált képzési módszerekkel várjuk a közgazdasági pálya iránt érdeklődőket. A gyakorlatorientált, piaci igényekhez igazodó képzési profilt a helyi vállalkozásokkal, az iparkamarával, pénzintézetekkel, logisztikai szolgáltatókkal, önkormányzatokkal kialakított kapcsolataink támogatják. Számos bácskai vállalkozás kínál kiváló gyakorlati helyet hallgatóink számára.  

Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat, reméljük, hogy a közeljövőben hallgatóink vagy együttműködő partnereink körében üdvözölhetjük!  

Dr. Póla Péter 
intézetigazgató

TÖRTÉNET 

Az EJF-en 2002-ben indult az első gazdasági képzés vállalkozásszervező szakon, majd 2006-tól gazdálkodási és menedzsment alapszakra lehet jelentkezni. A képzés fontos jellemzője a gyakorlat-orientáltság, amely nem csak a tantervben jelenik meg hangsúlyosan. A térségi vállalkozókkal kialakított kiváló kapcsolatoknak köszönhetően hallgatóinkat színvonalas szakmai gyakorlati helyek várják. A bajai közgazdászképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a vállalati tevékenységeket átfogó gazdasági és gazdálkodási folyamatok szervezéséhez és irányításához szükséges korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a kis- és középvállalkozások munkájában való részvételen túl akár önálló vállalkozói tevékenység folytatására is. A Gazdálkodási Intézet képzési kínálatában 2015-ben jelent meg a duális képzési rendszer modelljének bevezetése, ehhez térségi vállalkozások és költségvetési szervek jelenthetnek gyakorlati terepet.

Miért ajánljuk az EJF közgazdász képzését? 

  • egyedi képzési programok 
  • gyakorlatorientált képzés 
  • fiatal, dinamikus oktatógárda 
  • színvonalas szakmai gyakorlati helyek 
  • családias légkör, egyéni kompetencia-fejlesztés lehetősége 
  • ösztöndíjprogramok 
  • változatos szakmai programok (tanulmányi kirándulások, szakkollégium), kellemes, pezsgő kisvárosi hangulat 

KÉPZÉSEINK 

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK 

 

A végzett hallgatók közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat megszerzése egyben jogosultságot is jelenthet a szakterülethez kapcsolódó mesterkurzuson való részvételre. 

Szakirányok 

  • vállalkozásszervező szakirány:  

A szakirány célja a hallgatók felkészítse a vállalkozói pályára, új vállalkozások alapítására és menedzselésére. A képzés vállalkozások alapításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretekre és készségekre fókuszál. A tantervben a piaci verseny szabályai, a pénzügyi, számviteli, cég- és munkaügyi jogszabályok, az intézményrendszer, adózás, kérdései kapnak hangsúlyt, kiemelten a kis-és középvállalkozói szférára koncentrálva. A legjellemzőbb elhelyezkedési lehetőségek: pénzügyi, számviteli, menedzseri munkakörök, illetve önálló vállalkozás indítása, menedzselése 

  • államháztartási szakirány: 

A szakirány célja, hogy olyan – a térségben hiányzó szakirányú képesítést adjon, amely jól használható a költségvetési szervezetek, intézmények, önkormányzatok gazdálkodási, vezetési-szervezési feladatai során, így jó elhelyezkedési lehetőséget kínál a térségben a végzős hallgatók számára.

Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés  

A képzés lehetőséget ad olyan korszerű, jól használható képzettség megszerzésére, melynek eredményeként a végzett mérlegképes könyvelők képesek lesznek a mindennapi könyvvezetési, beszámoló-készítési, értékelési, döntés-előkészítési, az ezekhez kapcsolódó tervezési, szervezési, elemzési, ellenőrzési feladatok ellátására. Elméleti felkészültségük és gyakorlati tapasztalataik alapján tudásukat folyamatosan tudják fejleszteni, valamint a szabályozásban bekövetkezett változásokat önállóan feldolgozni. 

OKJ azonosítószám: 55 344 07  
Képzés időtartama: 400 óra  
A képzés tervezett időbeosztása: 6-8 hétvége/szemeszter (igénytől függően 2-3 szemeszter) Költségtérítés összege: 180.000 Ft/fő, amely nem tartalmazza a modulzáró és szakmai vizsgadíjakat, valamint a jegyzetköltséget. 

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

A képzést sikerrel záró hallgatóink képesek a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, a vállalkozások pénzmozgással összefüggő nyilvántartásainak vezetésére, pénzügyi műveletek előkészítésére, kapcsolódó iratanyagok kezelésére, kontírozza, főkönyvi és az analitikus nyilvántartások vezetésére. 

A képzés időtartama: 4 félév 

OKJ szám: 54 344 01