Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Miskolczy Szakkollégium

A Miskolczy Szakkollégium fő feladatköre, olyan interdiszciplináris képzési lehetőségek biztosítása – elsősorban a Tanító, Óvodapedagógus, Csecsemő- és kisgyermeknevelő és Gazdaságtudományi szakok hallgatói számára –, amelyek a tanrendben nem szerepelnek, de a képzési körrel összefüggő témaköröket érintenek. Az Eötvös József Főiskola a sokoldalú képzési rendszerből adódóan a nyitottságra törekszik, így a Szakkollégiumon belül is. A Szakkollégium – regionális helyzetéből adódóan – kiemelt célként kezeli a nemzetiségek – elsősorban horvát, német és cigány – kultúrájának ápolását, tradícióinak megőrzését; a határon túli szakmai és kulturális kapcsolatok megtartását és fejlesztését. A képzések általános törekvése, hogy a társadalom iránt elkötelezett értelmiségi réteget neveljen. A Szakkollégium kiemelt feladata egyúttal a hallgatók tudományos munkájának segítése, valamint a közösségépítés is.

Letölthető dokumentumok

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Képzési Program

Rendezvények, programok

Beck Laura: Az életed más szemmel (grafológiai előadás) 

Az életed más szemmel (grafológiai előadás) - plakát

Kárpátiné Gergits Zsuzsanna etika-embertan társadalomismeret szakos tanár: Mátyás király erényei

Mátyás király erényei - plakát

Kovács Emőke levéltáros: Nemesi házassági stratégiák a késő középkorban

Nemesi házassági stratégiák a késő középkorban - plakát

Sarlós István történész, levéltáros: A bajai bujakór pavilon 1918

A bajai bujakór pavilon 1918 - plakát

Dr. Fábián Borbála, a Délvidék Kutatóközpont tagja: Újévi üdvözlő lapok

Újévi üdvözlő lapok - plakát