Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Miskolczy Szakkollégium

A Miskolczy Szakkollégium fő feladatköre, olyan interdiszciplináris képzési lehetőségek biztosítása – elsősorban a Tanító, Óvodapedagógus, Csecsemő- és kisgyermeknevelő és Gazdaságtudományi szakok hallgatói számára –, amelyek a tanrendben nem szerepelnek, de a képzési körrel összefüggő témaköröket érintenek. Az Eötvös József Főiskola a sokoldalú képzési rendszerből adódóan a nyitottságra törekszik, így a Szakkollégiumon belül is. A Szakkollégium – regionális helyzetéből adódóan – kiemelt célként kezeli a nemzetiségek – elsősorban horvát, német és cigány – kultúrájának ápolását, tradícióinak megőrzését; a határon túli szakmai és kulturális kapcsolatok megtartását és fejlesztését. A képzések általános törekvése, hogy a társadalom iránt elkötelezett értelmiségi réteget neveljen. A Szakkollégium kiemelt feladata egyúttal a hallgatók tudományos munkájának segítése, valamint a közösségépítés is.

Elérhetőség

Ladányi Éva - vezető
ladanyi.eva@ejf.hu

Letölthető dokumentumok

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Képzési Program

Rendezvények, programok

A populáris kultúra története

plakat

Dr. Szluha Gyuláné: Mesékkel az érzelmi intelligencia fejlesztéséért

A foglalkozást tartja: dr. Szluha Gyuláné tanító és Pallaginé Pópé Mónika iskolapszichológus.

A létszám korlátozott!

Jelentkezni Ladányi Évánál, a ladanyi.eva@ejf.hu e-mail címen lehet október 8-ig.

Mesékkel az érzelmi intelligencia fejlesztéséért – bemutató foglalkozás

A hangom én vagyok