Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

 A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében

Projekt azonosító
EFOP-3.6.1-16-2016-00025
Kedvezményezett neve
Eötvös József Főiskola
Konzorciumi partner(ek)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi Kar
Szakmai vezető
dr. Tamás Enikő Anna (NKE VTK)
Szerződött támogatás összege
388 144 277Ft
Támogatás mértéke
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében a Partnerek tudásbázisának fejlesztése, kutatási folyamatainak kialakítása, a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtásra történő felkészülés, valamint a kutatói utánpótlás megszervezés és megvalósulását segítő projektelemek gyakorlati kipróbálásra, tapasztalatok alapján a fejlesztések bevezetését elősegítő módszertanok, protokollok/eljárási szabályok, belső szabályzók elkészítésére kerül sor. Ezeket a tevékenységeket támogatják a szakemberek, hallgatók, kutatók felkészítése, képzése, valamint a tervezett  kutatások is. 

Infoblokk

Tervezett tevékenységek/programelemek

6 db Kutatási Projekt indítása: 

 1. Döntéstámogatói és szakértői rendszer fejlesztése egyedi (kis) szennyvíztisztító berendezések hazai bevezetéséhez - NKE 
 2. A szerves mikroszennyező anyagok vízből és szennyvízből történő meghatározásához szükséges módszertani alapok és oktatási segédanyagok létrehozása - NKE 
 3. Fizikai kisminta-kísérleti laboratórium létrehozása - NKE 
 4. Társadalmi igényekre reflektáló kutatások és képzési programok fejlesztése  - EJF 
 5. Olvasáskultúra kutatás – olvasástanítás innovatív módszerei – kutatás, tudásmegosztás -EJF 
 6. Nemzetiségi (horvát, német) és Idegen nyelvi (angol) Pedagógusképzési és Kutatóközpont létrehozása -EJF 

Szervezetfejlesztési programelemek

 1. Fenntartható fejlődés és K+F Kompetencia tár létrehozása (NKE és EJF) 
 2. Szervezetfejlesztési stratégia kidolgozása a Social innovation és Social/ R&D entrepreneurship szolgálatában (NKE) 
 3. Smart City bekapcsolódási terv kidolgozása (NKE) 
 4. Fenntartható fejlődés témájú programsorozat indítása és megvalósítása (NKE) 
 5. Női kutatók karrierépítését ösztönző atipikus foglalkoztatási és oktatási modellek kidolgozása ( NKE) 

Kutatói utánpótlást támogató kiegészítő programelemek

 1. Kutatói utánpótlás programok indítása, Kutatók Éjszakája, (NKE – EJF)) 
 2. Vállalkozási ismeretek, vállalkozásindítást ösztönző szimulációk és kísérleti oktatási módszertanok bevezetése (K+F területeken) (NKE és EJF) 

 

Az egyes kutatási témák egymással összhangban, mind a projekt hpsszútávú céljait kívánják elősegíteni. A kutatási programelemek a műszaki és társadalomtudományok területén egyedülállóak, így kiválló lehetőséget biztosítanak a fiatal kutatók bekapcsolódásához. Minden kutatási téma a fiatal kutatók aktív bevonására épül, módszertanilag is az Ő részvételükkel valósul meg és teljesedik ki. 

 

Várható hatások

Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelésén és humánerőforrás fejlesztéseken keresztül hosszútávon:  

 • az intelligens szakosodás keretében az EJF és NKE profilja specializálódik, kutatási portfóliónk bővül 
 • javul és erősödik az együttműködés a vállalatokkal, partnerszervezetekkel 
 • kutatásaink nemzetközi beágyazottsága nő, ezáltal a Horizon2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokba bekapcsolódhatunk, európai színvonalú, nemzetgazdasági szempontból is releváns kutatások folynak majd az EJF és NKE-n, ezáltal nemzetközi pályázatokon részvételünk lehetővé válik 
 • a kutatói létszám nő, a kutatói utánpótlás biztosított lesz, a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitás elindul 
 • K+F területen hallgatóink fenntarthatósággal és vállalkozóvá válással kapcsolatos kompetenciáéi fejlődnek, Social innovation és Social/ R&D entrepreneurship kedv erősödik, közvetlen K+F megrendelés aránya nő, aktív spin-off és start-up ökoszisztéma kialakul  
 • az oktatóink, kutatóink, tudományos produktivitása növekszik, ezáltal növekszik a publikációk száma és a fokozatszerzési arány 
 • az európai kutatóhelyekkel kapcsolatunk javul, nő az intézményben az EU tagállamokból származó kutatók száma, valamint nő a nemzetközi közös kutatásokat végző oktatók és kutatók száma 
 • a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszere javul, nő a szerepünk és részvételünk az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási Térségben 
Projekt menedzsment
Projekt menedzser
Dancsházy Kinga
Pénzügyi vezető
Nagy-Czirok Anita