Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Befogadó óvoda - Befogadó iskola Nemzetközi Tudományos Konferencia

A konferencia fővédnöke:
dr. Podráczky Judit
egyetemi docens, rektorhelyettes
Kaposvári Egyetem


„A befogadó iskola minden gyermek fejlesztéséért felelősséget vállal,

partneri együttműködést kezdeményez, adekvát értékeket, tudást terjeszt.”

Bárdossy Ildikó

Befogadó óvoda/Befogadó iskola címmel az Eötvös József Főiskola
Nemzetközi Tudományos Konferenciát
rendez

Időpontja: 2020. október 13.

Hazánkban a gyermekek jelentős hányada küzd olyan nehézségekkel, amelyek már idejekorán meghatározzák jövőbeni esélyeiket. A jelenlegi pedagógiai gyakorlat és iskolarendszer a gyerekek közti szociokulturális különbséget nem csökkenti, hanem növeli. Az induló különbségeket harmonizálni, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve differenciáltan nevelni, oktatni a mai közoktatás nem képes. „A mai magyar iskola(rendszer) egyik alapproblémája, hogy nem veszi tudomásul, vagy nem tudja kezelni az egyének és csoportok sokféleségét, hogy nem mozgósít az egyéni életutak, életesélyek megtalálására…” – támasztja alá Bárdossy Ildikó is. Csirke Ernő fogalmazza meg szemléletesen, hogy az iskola nehezen vagy nem a leginkább megfelelő módon próbál alkalmazkodni a falai közötti sokféle mássághoz:

„A gond az, hogy a másságot úgy definiálja az iskola, hogy kihúz egy fiókot, elővesz egy dobozt, összeszedi a másságokat és beleteszi ebbe a dobozba. Legyen szó akár tehetségről, akár valamilyen hátrányosabb helyzetet eredményező másságról, az ilyen megoldás a fölcímkézéstől a tehetség kioltásáig a másság kezelésére, a gyermekek segítésére nem alkalmas. Márpedig ha a mássághoz ugyanúgy állunk, mint a standardhoz, vagyis dobozba összegyűjtve és nem személyre szólóan, akkorsemmi esélyünk arra, hogy bármit is kezdjünk vele.”

A Magyar Pedagógiai Társaság kezdeményezésére 2020 Kiss Áron emlékéve is egyben, aki egykori tanár, tanítóképezdei igazgató, a népnevelésügyi mozgalmak emblematikus résztvevője, a Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény és számtalan további pedagógiatörténeti jelentőséggel bíró írás szerzője 175 éve, 1845-ben született. Munkássága előtt kívánunk tisztelegni a neveléstörténeti – játékpedagógiai szekció meghirdetésével.

Plenáris előadók

Dr. Gyarmathy Éva és Kozma-Vízkeleti Dániel.

A konferencia témakörei:

  • Sajátos nevelési igényű gyermekek
  • Családokkal való együttműködés, kommunikáció
  • Iskolai elfogadás, integráció és szegregáció
  • Modern pedagógia/ élménypedagógia
  • Kihívások a nevelésben, oktatásban
  • Felzárkóztatás és tehetséggondozás
  • Neveléstörténet – játékpedagógia
  • Kiss Áron munkássága
  • Nemzetiségi és idegennyelvi szekció
Helyszín: Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.

Jelentkezés és tanulmány leadása: 2020. március 20-ig.

Az előadások anyagából lektorált kiadvány készül, ezért kérjük, hogy a publikációkat legkésőbb 2020. március 8-ig a jelentkezésükkel együtt küldjék el részünkre. Az előadások terjedelme 15 perc (írásban kb. 20.000 - 30.000 karakter), melyet 10 perc vita követ. Az előadások nyelve lehet: magyar, angol, német, horvát, szerb.

A konferencia részvétel és az étkezés ingyenes, a távolról érkezők számára szállásban korlátozott számban tudunk gondoskodni.

Kapcsolattartó

Haraszti Tünde

Tel.: 79/524-624
Információkérés: haraszti.tunde@ejf.hu

Baja, 2020. január 21.
 

A konferencia szervezői

dr. Kanizsai Mária
főiskolai tanár
dr. Bíró Violetta
egyetemi adjunktus
Borszéki Szabolcsné Gábris Virág
főiskolai tanársegéd
Huszár-Samu Nóra
főiskolai tanársegéd

JELENTKEZÉSI LAP

Résztvevő e-mail címe