Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 - regisztráció

FELTÖLTÉS / UPLOAD

 

Kérjük, hogy a csillaggal jelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

Please fill in the fields marked with an asterisk.

Danubius Noster
feltöltés határideje 2022. január 3.
deadline for uploading 3 January 2022

Tisztelt Szerzőink!


Kérjük, hogy Danubius Noster tudományos folyóiratnak szánt írásaikat az alábbi formai követelményrendszer figyelembevételével adják le!  A leírás egyaránt letölthető pdf és word (rtf) formátumban. Javasoljuk, hogy technikai szempontból a pdf dokumentumot elsősorban leírásként, a formázási javaslatok pontos követésével a tanulmányuk word-beállításáinak elvégzésére és ellenőrzésére használják. (Haladó word felhasználóknak!)

A másik szerkeszthető word (rtf) file sablonként használható, annak beállításait megtartva az általános szerzői nevet, tanulmány címet stb. átírva, a sáját, formázatlan tanulmányuk egyes részeit (külön a lábjegyzetbe szánt hivatkozási sorokat) oda átmásolva egy kész, formai szempontból a követelményrendszerhez illeszkedó dokumentumot kapnak. (A word beállításaiban kevésbé járatos felhasználóknak!)

Dear Authors,


please submit your study for the scientific journal Danubius Noster taking into account the following formal requirements. The description can be downloaded in pdf and word (rtf) formats. We recommend that you use the pdf primarily as a description, by following the formatting suggestions accurately, to complete and verify the Word settings of your study. (For advanced Word users!)

The other editable word (rtf) file can be used as a template, retaining its settings and changing the author's name, the title of the study, etc., copying the parts of their unformatted study (reference lines for the footnote should be added separately) to a finished document that fits the requirements from a formal point of view. (For users less familiar with Word settings!)
Csak egy fájl.
32 MB korlát.
Engedélyezett típusok: docx rtf.
Előadó / Presenter
Státusz /Status
határidő 2021. november 15./ deadline 15 November 2021
E-mail cím / E-mail address

ahová a konferencián való előadásról a tanúsítványt küldhetjük
to which we can send the certificate of presentation at the conference

Állófogadásos ebéd / Receptiom lunch
Az állófogadásos ebéden részt veszek / I'll attend the reception lunch
Az állófogadásos ebéden nem vesezk részt / I don't attend the reception lunch
Előadás típusa / Type of presentation
A konferencián előadást tartok / I will give a presentation at the conference
A konferencián posztert mutatok be / At the conference, I will present a poster
A konferencián workshopot tartok / I'm holding a workshop at the conference
Szekcióelőadásom / My section presentation
15 perc előadás, 5 perc vita /  15 minutes lecture, 5 minutes debate)
Nyelv / Language

Absztrakt formai követelményei -  letölthető az alábbi linken

Abstract formal requirements - available for download here

ABSZTRAKT - ABSTRAKT

Only one file!
size of limit 16 MB
Permited type: DOCX
Csak egy fájl.
16 MB korlát.
Engedélyezett típusok: docx.
Előadásom absztraktja idegen nyelven (magyar vagy horvát vagy szerb nyelvű előadás esetén angol vagy német nyelvű absztraktot kérünk; angol vagy német nyelvű előadás esetén magyar nyelvű absztraktot kérünk)
Abstract of my lecture in a foreign language (in case of a lecture in Hungarian or Croatian or Serbian, we ask for an abstract in English or German; in case of an English or German language lecture, we ask for an abstract in Hungarian):
Csak egy fájl.
16 MB korlát.
Engedélyezett típusok: docx.
Poszter / Poster
Nyelv / Language
A tervezett poszterbemutató rövid, szöveges ismertetése az eszközigény feltüntetésével
A brief, textual description of the planned poster presentation with an indication of the equipment requirements
Workshop
Nyelv / Language
A tervezett workshop rövid, szöveges ismertetése az eszközigény feltüntetésével
A brief, textual description of the planned workshop with an indication of the equipment requirements: