Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös József Főiskola ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzetiségi és Idegennyelvi Pedagógusképzési és Kutatóközpont keretében

Nemzetközi nyelvfejlesztő kutatóprojekt megvalósítására.

A pályázat célja: gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi környezetben.

A program megvalósításának helyszíne: Sprachschule Hollabrunn, Ausztria (A-2020 Hollabrunn)

A program megvalósításának időpontja: 2019. október 14-26.

Az ösztöndíj összege: 330.000,- Ft Egyszeri, egyösszegben előre folyósított támogatás, a pályázati keret kimerüléséig.

Pályázati feltételek

Aktív hallgatói jogviszony

  • A pályázó vállalja, hogy a 2020/2021-as tanévben tanulmányait az EJF-en folytatja
  • A pályázó vállalja, hogy amennyiben bármely okból nem vesz részt a programban, a folyósított ösztöndíjat egy összegben visszatéríti a Főiskolának
  • A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázata esetén Ösztöndíj Szerződést köt a Főiskolával.

A pályázás módja: német nyelvű vázlatos önéletrajz motivációs levél leadása elektronikus úton (email cím: toth.szidonia@ejf.hu )
A pályázat beadásának határideje: 2019. szeptember 16.

EJF logó - bordó

EFOP-3.6.1-16-2016-00025

"A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében"