Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

KORONAVÍRUS - TÁJÉKOZTATÓ:

A koronavírussal kapcsolatos hirdetmények az alábbi linken olvashatóak

A LEGFRISSEBB INTÉZKEDÉSEK ÉS TUDNIVALÓK

KÉRDŐÍV kollégiumi felvételihez

Szociális helyzet meghatározása

Ez a szakasz mindenkire, azaz I-IV. éfolyamig kötelező
E-mail cím
A hallgató önfenntartó?
Önfenntartó az a pályázó, aki saját jövedelemmel rendelkezik, szüleitől, családtagjaitól egyéb támogatást nem kap.
A pályázóval egy háztartásban élők (pályázón kívül)
Személyenként a név és jövedelem egy sorban
  • Lakóhely önkormányzata, vagy jegyzője, vagy kormányablak által kiállított igazolás az adott háztartásba bejelentett összes személyről
  • Munkáltatótól a szülők, eltartók utolsó 3 havi átlagos nettó jövedelméről szóló igazolás
  • Vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány és az adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás
  • Őstermelők esetében őstermelői igazolvány és az adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás
  • Nyugdíjasok esetében nyugdíjas igazolvány fénymásolata és az utolsó 3 havi nyugdíjszelvény vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött éves összesítés
  • Munkanélküliek esetében a Munkaügyi Központ által kiállított igazolás a munkanélküli segély, álláskeresési támogatás összegéről vagy arról, hogy a munkanélküli rendszeres juttatásban nem részesül
Ezzel a mezővel korlátlan számú fájl tölthető fel.
32 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.
A fájl csak PDF formátumú lehet. (A hatóság által kiállított dokumentum beszkennelt változata) A fájl neve utaljon a fenti "Név" mezőben megadott személyre
családi pótlék, árvaellátás, szoc. járadék, ápolási segély, Bursa Hungarica, önkormányzati támogatás.

Amennyiben több jövedelem is rendelkezésre áll, azokat külön sorban kell feltüntetni!
Összesen: Ft/hó
osztva
A család egy főre jutó havi jövedelme

Ha a hallgató önfenntartó a Neptunban megadott bankszámlaszámhoz tartozó utolsó három havi bankszámlakivonat fogadható elÖnfenntartó hallgatók esetében legalább két közüzemi számla másolata (a fentebb említett bankszámlakivonatnak e számlák kifizetésére elégséges fedezetet kell igazolnia)

Ezzel a mezővel korlátlan számú fájl tölthető fel.
32 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.
Tanulmányi eredmény
Hivatkozva az Eötvös József Főiskola Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. sz. mellékletére https://ejf.hu/sites/default/files/SZABALYZATOK/35_Kollegiumi_szabalyzat_2014.pdf