Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Pályázati Iroda

Mottó

A szerencse a tervezés és a munka mellékterméke (Wesley Branch Rickey).

A Pályázati Iroda - az Eötvös József Főiskolán - 2004 óta támogatja, szervezi és menedzseli a főiskola fejlesztési projektjeit.

A Pályázati Iroda feladata az EJF Kancellár helyettese irányításával a pályázatok elkészítésének és beadásának támogatása, valamint a hazai és az európai uniós pályázatokon való részvétel ösztönzése.

Az iroda az EJF Pályázati Szabályzata értelmében koordinálja és támogatja a pályázatok elkészítését, a projektek megvalósítását és elszámolását.

A Pályázati iroda munkatársai rendszeres kapcsolatot tartanak a fontosabb pályáztató és szerződéskötő hatóságokkal, a pályázatok lebonyolításában résztvevő főiskolai szervezeti egységek, a külső partner szervezetek vezetőivel, valamint a projektfelelősökkel.

Közvetítő szerepet tölt be a pályázók és a pályázatok ügyében döntési joggal felruházott vezetők között.

E feladatkörben ellátandó főbb tevékenységi körei

  • Pályázatfigyelés, pályázati Hírlevelek küldése
  • Pályázat előkészítése, véglegesítése
  • Szerződéskötéshez szükséges mellékletek/igazolások kitöltése/beszerzése
  • Projekt megvalósításában való közreműködés
  • Pályázatok/projektek elszámolása
  • Pályázatokhoz, projektekhez kapcsolódó támogató és tanácsadó tevékenységek
  • A projekt zárását követően a pályázati iroda köteles a pályázattal kapcsolatos valamennyi, a későbbi ellenőrzés(ek) tárgyát képező elszámolásokkal kapcsolatos dokumentációt megőrizni a támogatási szerződésben foglaltaknak és a főiskola szabályzatoknak megfelelően.
  • Intézményi pályázati adatbázis kezelése és karbantartása
  • Pályázati honlap fejlesztés, intézményen belüli pályázati információs rendszer kialakítása
  • Pályázatokkal kapcsolatos belső jelentések készítése, cash-flow követése és elemzése

Kérem, hogy a pályázatokkal, kapcsolatos problémáikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal forduljanak hozzánk bizalommal.

Eredményes pályázást, sikeres projekteket kívánunk!

Nagy-Czirok Anita, Gyurkity Anikó, Faragó Krisztina, Végel Gyöngyi