Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Szakmai műhelyek

Kreatív Pedagógia Kutatóműhely

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-21-3 - KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 

A kreativitás fejlesztése olyan területe az oktatásnak, amelyet mind a nemzetközi, mind a hazai oktatáspolitika hangsúlyoz. A kreatív pedagógia azt a tanítási-tanulási folyamatot jelenti, amely a személyiségben rejlő kreatív potenciál kibontakozását szolgálja, ám ugyanakkor a sikeres tudáselsajátítást is támogatja. Ehhez szükséges a kor kihívásainak megfelelő pedagógiai szemlélet kialakítása, valamint megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása.  A bajai Eötvös József Főiskolán működő tudományos szakmai műhely, amely a Kreatív pedagógia − A kreativitás fejlesztésének lehetőségei az oktatásban című kutatási projekt (ÚNKP-20-3) keretében jött létre, ezekre a kihívásokra reflektál. A műhely munkáját pedagógusjelölt hallgatók támogatják.

Célkitűzések

A Kreatív Pedagógia Kutatóműhely célja, hogy kövesse a témához kapcsolódó kutatásokat, és azok eredményeire támaszkodva vizsgálja a kreativitás fejlesztésének aspektusait. Célkitűzésünk, hogy megismerjük a kreativitással kapcsolatos tanári nézeteket, osztálytermi kutatásokat végezzünk, és hogy széles körben megismertessük a bevált kreatív pedagógiai módszereket és eszközöket. Ennek érdekében szakmai együttműködésre hívjuk mindazokat, akik érdekeltek a kreatív tanítás, valamint a kreatív tanulási környezet kialakításában.

Tevékenység

  • Tudományos kutatómunka folytatása
  • Szemináriumok, képzések tartása
  • Oktatási segédanyagok készítése
  • Együttműködés hazai és külföldi partnerekkel
  • Szakmai fórum és pedagógus coaching 

Publikációk és szakmai együttműködések

Szettele Katinka (2020): Kreatív pedagógia: A kreativitás fejlesztésének oktatási koncepciója
Új Pedagógiai Szemle. 70. 11-12., 58-80.

Absztrakt:

"A nemzetközi kutatások elterjedt témája a kreativitás fejlesztése, amelyet a hazai oktatáspolitika is hangsúlyoz. Ennek mibenlétéről, gyakorlati megvalósításáról viszont már kevesebb szó esik, ezért jelen tanulmány célja a kreativitást középpontba állító oktatási koncepciók ismertetése, vagyis a kreatív pedagógiai irányzatok bemutatása a feltárt szakirodalom alapján. Ennek nyomán a kreatív pedagógia fogalmát a következő módon javaslom bevezetni a hazai szakmai diskurzusba: a kreatív pedagógia azt a tanítási-tanulási folyamatot jelenti, amely a személyiségben rejlő kreatív potenciál kibontakozását szolgálja, ám ugyanakkor a sikeres tudáselsajátítást is támogatja. A tanulmány további részében a kreativitás fejlesztésének szemléleti hátterét, oktatáspolitikai meghatározottságát és a fejlődést befolyásoló tanári nézeteket vizsgálom, valamint kitérek a megfelelő tanulási környezetre, a kreatív iskola, osztályterem és klíma fogalmak mentén. Külön pontban veszem sorra az inkluzív nevelés és a kreativitás témájához kapcsolódó kutatásokat, amelyek léte azt bizonyítja, hogy a kreatív fejlesztésnek nemcsak a tehetséggondozásban van létjogosultsága, hanem a hátránykompenzációban, a tanulási nehézségek csökkentésében és az eltérő fejlődésű gyermekek nevelésében is. Végül rátérek a kreatív pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásának lehetőségeire, amely alkalmazás alapvető feltéte e a kreativitás tartalomba ágyazott fejlesztésének. Az adott tantárgyhoz, tudományterülethez kapcsolódó kreatív tanítási-tanulási tevékenységeket a kreatív tantárgypedagógiák fogják össze – ezek kidolgozása a jövő feladata. Az idegennyelv-tanításban viszont már most számos jó példát találunk ilyenekre, s hozzájuk nemzetközi kutatások és módszertani ajánlások kapcsolódnak. A tanulmányt ezek ismertetésével zárom."

A teljes cikk letöltése.

Balzarek és Szettele (2021): Entwicklungspotenzial im Kunstunterricht sowie in der Lehrerausbildung. Kreativitätsförderung von ungarischen Hochschulstudierenden. R&E-SOURCE 16.

A teljes publikáció itt olvasható.

 

Futures Literacy Reflexionswerkstatt (REWE)

A Futures Literacy – Zukunft lernen und lehren című antológia szerzői a témával kapcsolatos elképzeléseiket mutatták be, majd vitatták meg egy reflektív műhely keretében 2022. május 7-én. Az osztrák és a magyar főiskola oktatója a kreativitás nélkülözhetetlen szerepét vizsgálta a jövő alakításában, és ahogy az a művészet, a kultúra és az esztétikai kutatás oktatásának területén manifesztálódik.

Prof. Mag. Dr. Heidelinde Johanna Balzarek, Dipl. Päd. és Katinka Szettele, MA: Kreativität im ästhetischen Forschen − Zukunftskompetenz in der Primardidaktik durch Kunst und Kultur

Futures Literacy bietet den idealen Fokus für das ästhetische Forschen im Anthropozän. Im Fach Bildnerische Erziehung lässt sich mittels der Methode des ästhetisch-künstlerischen Forschens die Schlüsselkompetenz Kreativität bei den Studierenden durch Resonanzerfahrungen aktivieren und fördern, indem sie durch transmediale Lernprozesse ihre Visionen der zukünftigen Mensch-Natur-Beziehung ästhetisch entwickeln. Die Studierenden können sich der Thematik Futures Literacy kreativ annähern. Durch Anschauung der kreativen Potenziale wird individuelle Positionierung in eigenen Gestaltungsprozessen transformiert. Dadurch bilden die Studierenden eine reflektierte Haltung zu ihrer Zukunft, die sich auf ihre Existenz und Professionalisierung auswirken kann. In diesem Beitrag, der in Zeiten der Covid-19-Pandemie entstand, wird diese These durch die kreative Bearbeitung des Themenbereichs Futures Literacy im Anthropozän exemplarisch beschrieben und ihre Bedeutung in der Primarlehrerausbildung dargestellt.

Az absztraktkötet ide kattintva tölthető le.
A témához készített videó megtekinthető itt.
Az alkalomról bővebben itt olvasható.

Kapcsolat:

Szabó-Szettele Katinka 
főiskolai oktató
szettele.katinka@ejf.hu