Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Szakmai műhelyek

Kreatív Pedagógia Kutatóműhely

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-20-3 - KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. 

A kreativitás fejlesztése olyan területe az oktatásnak, amelyet mind a nemzetközi, mind a hazai oktatáspolitika hangsúlyoz. A kreatív pedagógia azt a tanítási-tanulási folyamatot jelenti, amely a személyiségben rejlő kreatív potenciál kibontakozását szolgálja, ám ugyanakkor a sikeres tudáselsajátítást is támogatja. Ehhez szükséges a kor kihívásainak megfelelő pedagógiai szemlélet kialakítása, valamint megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása.  A bajai Eötvös József Főiskolán működő tudományos szakmai műhely, amely a Kreatív pedagógia − A kreativitás fejlesztésének lehetőségei az oktatásban című kutatási projekt (ÚNKP-20-3) keretében jött létre, ezekre a kihívásokra reflektál. A műhely munkáját pedagógusjelölt hallgatók támogatják.

Célkitűzések

A Kreatív Pedagógia Kutatóműhely célja, hogy kövesse a témához kapcsolódó kutatásokat, és azok eredményeire támaszkodva vizsgálja a kreativitás fejlesztésének aspektusait. Célkitűzésünk, hogy megismerjük a kreativitással kapcsolatos tanári nézeteket, osztálytermi kutatásokat végezzünk, és hogy széles körben megismertessük a bevált kreatív pedagógiai módszereket és eszközöket. Ennek érdekében szakmai együttműködésre hívjuk mindazokat, akik érdekeltek a kreatív tanítás, valamint a kreatív tanulási környezet kialakításában.

Tevékenység

  • Tudományos kutatómunka folytatása
  • Szemináriumok, képzések tartása
  • Oktatási segédanyagok készítése
  • Együttműködés hazai és külföldi partnerekkel
  • Szakmai fórum és pedagógus coaching 
     


Kapcsolat

Szettele Katinka 
főiskolai oktató


szettele.katinka@ejf.hu