Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Felvételi információk

Tisztelt Felvételizők!

Az alábbiakban a 2024-es általános felvételi eljárásra vonatkozó információkat olvashatják!

Az Eötvös József Főiskola képzési kínálata

Pedagógusképzés képzési terület

Alapképzési szakok (BA):

 • tanító
 • tanító német nemzetiségi szakiránnyal
 • tanító horvát nemzetiségi szakiránnyal
 • tanító cigány/roma nemzetiségi szakiránnyal
 • óvodapedagógus
 • óvodapedagógus német nemzetiségi szakiránnyal
 • óvodapedagógus horvát nemzetiségi szakiránnyal
 • óvodapedagógus cigány/roma nemzetiségi szakiránnyal
 • csecsemő- és kisgyermeknevelő

Gazdaságtudományi képzési terület:

 • gazdálkodási és menedzsment

Felsőoktatási szakképzés (FOSZK)

 • gazdálkodási és menedzsment

A képzésekkel kapcsolatos részletes információkért kérjük, kattintsanak ide.

Jelentkezési határidő: 2024. február 15. éjfél

Jelentkezni kizárólag a felvi.hu E-felvételi felületén lehetséges! A felvételi eljárásról a www.felvi.hu oldalon keresztül informálódhatnak.

Az Eötvös József Főiskola 2024. évi felvételi eljárásának követelményei

Az intézményben 2024-től továbbra is érvényben maradnak a 2023-ban már bevezetett változások. Emelt szintű érettségit nem kérünk, az érettségi vizsgatárgy(ak) középszintű eredményét elfogadjuk minden szakunk esetében, és minimumponthatár sem lesz.

A pontszámítás alapképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén továbbra is 500 pontos rendszerben történik. 

A pontszám összeállhat:

 • tanulmányi pontok (maximum 200 pont) + érettségi pontok (maximum 200 pont) + intézményi többletpontok (maximum 100 pont),
 • érettségi pontok (maximum 200 pont) x 2 (maximum 400 pont) + intézményi többletpontok (maximum 100 pont).

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén:

 • felsőfokú oklevél pontszám (maximum 400 pont) + intézményi többletpontok (maximum 100 pont);
 • felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél pontszám (maximum 400 pont) + intézményi többletpontok (100 pont).

A jelentkező pontszámát továbbra is a számára legkedvezőbb módon számítják ki.

Tanulmányi pontok: középiskolai eredmények

A középiskolai eredményeket öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatai összegének kétszereséből számítják, összesen maximum 100 pont szerezhető. Ebből négy kötelezően előírt tantárgy: magyar nyelv és irodalom (évenként az irodalom és nyelvtan osztályzat számtani átlaga kerekítés nélkül), történelem, matematika, legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom). Az ötödik tárgy választható.
A felsőoktatásért felelős miniszter 2024-től képzési területenként a tantárgyak bővebb körét határozta meg, melyből a felsőoktatási intézmény választ, eldöntve, hogy ötödik tantárgyként melyik egy tanult tantárgy vagy tantárgyak köréből a legjobb év végi eredményét veszi figyelembe a jelentkezőnek. Az EJF az ötödik tárgyként figyelembe vehető tárgyak körét a lehető legszélesebben határozta meg, elfogad minden, a miniszter által meghatározott tantárgyat a pedagógusképzési és a gazdaságtudományok képzési területen is.

Tanulmányi pontok: érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlaga

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy választható érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlaga. Az érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből összesen legfeljebb 100 pont számítható.
A tanulmányi pontok érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlagának számításához szükséges ötödik tantárgy kiválasztásánál az EJF a tárgyak körét a lehető legszélesebben határozta meg, elfogad minden, a miniszter által meghatározott tantárgyat a pedagógusképzési és a gazdaságtudományok képzési területen is.

Érettségi pontok

Az érettségi pontokat a figyelembe vehető két legjobb érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható).
Fontos változás, hogy 2024-től eltérő módon számítják az érettségi pontokat a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi esetében: az utóbbinál a pontszám megegyezik a vizsga százalékos eredményével (100% = 100 pont), míg középszinten a pontszám a vizsgaeredmény kétharmada lesz (100% = 67 pont).
Az Eötvös József Főiskolán az emelt szintű érettségi a 2024. évi általános felvételi eljárásban sem lesz kötelező.
A figyelembe vehető tantárgyak köréről ide kattintva tájékozódhat. 

Az emelt szintű érettségi értékes. Ha a jelentkező valamely érettségi vizsgatárgyat vagy vizsgatárgyakat emelt szinten teljesíti, az emelt szintű érettségiért az intézményi pontok keretében intézményi többletpontot is szerezhet (legalább 45%-os eredmény elérése esetén): 50 pont. 

Intézményi többletpontok 

A 2024. évi felvételi eljárástól kezdődően az intézményi többletpontokat minden felsőoktatási intézmény saját maga határozhatja meg.  Ez alapján a korábbi többletpontok rendszerét az intézményi többletpontok rendszere váltja fel, melyben továbbra is maximum 100 pont szerezhető.

Az Eötvös József Főiskola által adható intézményi többletpontok

 • Motivációs beszélgetés (max. 100 pont)

A motivációs elbeszélgetés elemei: rövid bemutatkozás, céljai a szak elvégzésével, a választott képzés és jelentkezés mögött álló motiváció bemutatása, miért a EJF-et választotta stb. Ha van munkatapasztalat, sporttevékenység, külföldi munka vagy szakmai tapasztalat, nyelvtudás, tanulmányi versenyeken részvétel/helyezés, kulturális, művészeti tevékenység, akkor annak bemutatása. A beszélgetésen főleg a jelölt kommunikációs készségét, kifejezésmódját, beszédstílusát, mondanivalójának előadását figyeljük meg.

A motivációs beszélgetésekre 2024 májusában, az alkalmassági vizsgákkal egyidőben kerül sor a pedagógusképzési és a gazdaságtudományi képzési terület szakjaira jelentkezőknek. További részletekről honlapunkon tájékozódhat 2024 tavaszán, a felvi.hu oldalon történt jelentkezések feldolgozását követően.

 • Emelt szintű érettségi választott szakon figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy teljesítésével min 45%-os eredmény elérése esetén - max. 2 tárgy 2x50 pont, de max. 100 pont.
 • Felsőfokú szakképzésben (FSZ) / felsőoktatási szakképzésben (FOSZK) szerzett oklevél (képzési területen belül) 50 pont.
 • Szakképesítés (képzési területen belül) 40 pont.
 • Nyelvvizsga B2 komplex (40 pont) vagy C1 (50 pont), de max. 50 pont.
 • Jogszabályban előírt többletpontok (pl. hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás).
 • Tanulmányi versenyeken elért eredményekért; kulturális, művészeti tevékenységekért adható többletpontok.
 • Sportolóknak adható többletpontok a felvételi eljárásban:
  • Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, az egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés 50 pont.
  • Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 30 pont.
  • Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés 20 pont.
 • Önkéntes tartalékos katonai szolgálatért járó többletpont, akár az 500 ponton felül.
  • Az önkéntes katonai szolgálat biztosítása érdekében a jelentkező
   • a szakkiképzés nélküli legalább hat hónapos egybefüggő, önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítéséért 16 többletpontra,
   • a hat hónapos szolgálati ideje alatt, az alapkiképzést követően szakkiképzéssel egybefüggően végrehajtott önkéntes katonai szolgálat teljesítéséért, 32 többletpontra,
   • a hat hónapos alap- és szakkiképzéssel végrehajtott szolgálatot folytatólagosan követő, ismételt hat havi egybefüggő, szakkiképzéssel teljesített önkéntes katonai szolgálatért további 32 többletpontra jogosult.

A 2024. évi felvételi eljárásában az intézményi pontok számításához alkalmazott feltételek a pedagógusképzési területen

A 2024. évi felvételi eljárásában az intézményi pontok számításához alkalmazott feltételek a gazdaságtudományi képzési területen

A többletpontok érdekében minden jelentkezőnek az igazoló dokumentumokat fel kell töltenie a www.felvi.hu E-felvételi rendszerébe a jelentkezéssel egyidejűleg.

Mit nem érintenek a változások? 

 • A jelentkezési kérelmet az Oktatási Hivatalnak, a www.felvi.hu oldalon kell benyújtani. A felvételi jelentkezést Ügyfélkapun keresztül kell hitelesítenie a jelentkezőnek.
 • Alapképzésre, és felsőoktatási szakképzésre a rangsorolás 400+100 pontos rendszerben, pontszámban kifejezve történik. A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára kedvezőbb módon számítja ki az Oktatási Hivatal.
 • A tanulmányi pontokat (legfeljebb 200 pont): a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből (100 pont) kell kiszámolni.
 • Az érettségi pontokat (200 pont) az adott szakon (képzési területen) figyelembe vehető két legjobb érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számítják ki.
 • Pedagógusképzés képzési területen tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakokon megmarad a felvételi eljárásokban alkalmazott alkalmassági vizsga rendszere. A leendő pedagógusjelölteknek az alkalmassági vizsga továbbra is kötelező.

Ha bármilyen kérdésük van, keressenek minket bizalommal, szívesen segítünk!
Telefon: 79/ 524-624 319-es mellék
E-mail: to@ejf.hu

Bízunk benne, hogy 2024 szeptemberétől Önt is hallgatóink sorában üdvözölhetjük, addig is sikeres jelentkezést, felvételit kívánunk!

Jelentkezők és hallgatók fogyatékosságának igazolása az Eötvös József Főiskolán

A fogyatékosság igazolása tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 63. § (1)-(5) bekezdése szerint járunk el:

 • Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok vármegyei szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
 • Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, az utóbb keletkezett fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
 • Ha a nem magyar állampolgárságú jelentkező magyarországi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a fogyatékosság a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható.
 • Ha a nem magyar állampolgárságú jelentkező vagy hallgató rendelkezik külföldön kiállított szakértői véleménnyel, akkor a fogyatékosság a külföldön kiállított szakértői vélemény hiteles fordításával igazolható.

A fogyatékosságot igazoló dokumentumokat a Tanulmányi és Felnőttképzési Csoport munkatársainál adhatják le, ahonnan a főiskola fogyatékosügyi koordinátorához (dr. Patocskai Mária főiskolai docens, patocskai.maria@ejf.hu) kerül, akinek közreműködésével a Korm. rendelet és a főiskola Esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot biztosító szabályzata szerint személyre szabottan segítjük a fogyatékkal élőket, illetve a Korm. rendelet 62.§ (5) bekezdése alapján az egészségkárosodott vagy krónikusan beteg hallgatókat.
A leadott dokumentumokat az adatvédelmi szabályok betartásával kezeljük.

VIDEÓINK

Tekintsék meg a szakokat bemutató videóinkat is hivatalos YouTube csatornánkon!

 

Utolsó módosítás időpontja

2024. június 27.