Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Képzések az Eötvös József Főiskolán

Az Eötvös József Főiskola intézményi és szakakkreditációs eljárásait a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) végzi. Az akkreditációs eljárások nyilvános dokumentumai a MAB honlapján elérhetők. Az alapképzés a felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettséget adó képzési ciklusai közül az első szintet jelenti. Erre épülhet rá a mesterképzés (2. szint), és a mesterképzésre a doktori képzés (3. szint). Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Alapképzési szakokra rendes vagy keresztféléves felvételi eljárás útján, központi felvételi eljárás keretében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató mellé csomagolt jelentkezési lapon, vagy a FELVI.HU E-FELVÉTELI funkciójának segítségével lehet jelentkezni.

Alapképzési szakok

Alapszakjaink tantervi tájékoztatói tartalmazzák a szakok képzési és kimeneti követelményeit; az óra és vizsgaterveket; a választható szakirányokat és specializációkat, valamint információt a gyakorlati képzés és a szakdolgozat elkészítésének menetéről.

Sikeres tanulmányokat és vidám diákéveket kívánunk az Eötvös József Főiskolán!

Tantervi tájékoztató TANÍTÓ BA

Tantervi tájékoztató ÓVODAPEDAGÓGUS BA

Tantervi tájékoztató CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ BA

Tantervi tájékoztató GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

Pedagógusképzés

Pedagógus szakokon rövidített időtartamú képzésre van lehetőség tanító, óvodapedagógus, tanár (német, horvát, angol nyelvtanár, egyéb szakos), germanisztika, szlavisztika, valamint anglisztika diplomával rendelkezők esetén.

Gazdasági képzés

Felsőoktatási szakképzés

Tantervi tájékoztató GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FOSZK


Szakirányú továbbképzések

Újdonságok a képzési kínálatunkban

Műveltségterületi részismereti képzések

Pedagógus-továbbképzési program (30 órás)


További információk

Tanulmányi és Felnőttképzési Csoport

(79) 524-624 mellék: 319
E-mail: to@ejf.hu

Hivatali mobil: (20) 220 55 30