Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Képzések az Eötvös József Főiskolán

Az Eötvös József Főiskola intézményi és szakakkreditációs eljárásait a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) végzi. Az akkreditációs eljárások nyilvános dokumentumai a MAB honlapján elérhetők. Az alapképzés a felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettséget adó képzési ciklusai közül az első szintet jelenti. Erre épülhet rá a mesterképzés (2. szint), és a mesterképzésre a doktori képzés (3. szint). Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Alapképzési szakokra központi felvételi eljárás keretében a FELVI.HU E-FELVÉTELI funkciójának segítségével lehet jelentkezni.

Alapképzési szakok

Alapszakjaink tantervi tájékoztatói tartalmazzák a szakok képzési és kimeneti követelményeit; az óra és vizsgaterveket; a választható szakirányokat és specializációkat, valamint információt a gyakorlati képzés és a szakdolgozat elkészítésének menetéről.

Sikeres tanulmányokat és vidám diákéveket kívánunk az Eötvös József Főiskolán!

 

Tantervi tájékoztató TANÍTÓ BA (2019-2022)

Tantervi tájékoztató TANÍTÓ BA (2023)

Tantervi tájékoztató ÓVODAPEDAGÓGUS BA (2019)

Tantervi tájékoztató ÓVODAPEDAGÓGUS BA (2022)

Tantervi tájékoztató ÓVODAPEDAGÓGUS BA (2023)

Tantervi tájékoztató CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ BA (2019)

Tantervi tájékoztató CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ BA (2022)

Tantervi tájékoztató CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ BA (2023)

Tantervi tájékoztató GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA (2018)

Tantervi tájékoztató GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA (2022)

Pedagógusképzés

Pedagógus szakokon rövidített időtartamú képzésre van lehetőség tanító, óvodapedagógus, tanár (német, horvát, angol nyelvtanár, egyéb, valamely a tanító szak mellé választható műveltségterületnek - magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika és tervezés, digitális kultúra, testnevelés - megfeleltethető BA vagy MA végzettséggel), germanisztika, szlavisztika, valamint anglisztika diplomával rendelkezők esetén.

Gazdasági képzés

Felsőoktatási szakképzés

Tantervi tájékoztató GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FOSZK (2020)

Tantervi tájékoztató GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FOSZK (2022)


Szakirányú továbbképzések

Újdonságok a képzési kínálatunkban

Újonnan induló képzések

Műveltségi területi részismereti képzések

Pedagógus-továbbképzési program (30 órás)


További információk

Tanulmányi és Felnőttképzési Csoport

(79) 524-624 mellék: 319
E-mail: to@ejf.hu

Hivatali mobil: (20) 220 55 30