Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Modern szemléletű szövegértés-tanítás az alsó tagozaton

A továbbképzési program megnevezése: Modern szemléletű szövegértés-tanítás az alsó tagozaton
Alapítási engedély száma: 399/8/2021 
Foglalkozási órák száma: 30 óra 
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami
Képzés napjai: péntek - szombat 
Jelentkezési feltétel: egyetem és/vagy főiskola; tanító, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár
A képzés teljes költsége: 75.000 Ft/fő 

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 8.

A képzési program tartalmának rövid ismertetése:

A továbbképzés alapvető kiindulópontja, hogy a szövegértési képesség fejlesztése már az alsó tagozaton is kiemelt pedagógiai cél. A tanítás megfelelő minőségéhez és sikerességéhez szükséges a tantárgy-pedagógiai módszertan megújítása és átgondolása, hiszen a szövegértés fejlesztésén a tanulói teljesítés eredményessége, az összes tantárgyhoz szükséges funkcionális tudás megszerzése és az iskolai jóllét érzése is múlik.
A továbbképzés tananyaga lineárisan végighalad azokon a pontokon, melyek érintik ezt a problémakört: először bemutatja az aktuális hazai és nemzetközi kutatásokat az olvasással és a szövegértéssel kapcsolatban. Ezekre a kutatásokra reflektálva vázol fel megoldási lehetőségeket és javaslatokat. Az eszköz- és időigényes RWCT-technikák, kooperatív munkaformák mellett egy olyan módszertani keretet ad, mely lehetővé teszi a pedagógusnak, hogy diákjaikban kialakítsák a modern szövegszemléletet, bemutassák az olvasást mint eszköztudást. A nemzetközi kutatási irányokat követve a szövegértés képességét összeköti a szociális kompetencia egyes összetevőivel, az énhatékonyság fogalmával. 
A résztvevők a gyakorlatközpontú továbbképzésen olyan konkrét, módszertani bázist sajátítanak el, melynek segítségével kialakíthatják az alsó tagozatos diákok megfelelő szövegértési képességét, ezzel felkészítve őket a felső tagozatos szövegek dekódolására és az önálló tanulásra. A szövegértés hatékony fejlesztése a változatos szövegtípusokra és módszerre alapoz, de emellett hangsúlyozza: az egész folyamat akkor hatékony, ha a kognitív struktúrák mellett a szociális összetevőket is fejleszti. A továbbképzés során kiemelt szociális képességek, az énhatékonyság érzésének erősítését a mesepedagógia eszköztárával kapcsoljuk össze.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • portfólió (óraterv, reflektív munkanapló) beadása a tanfolyamot követő 14 napon belül
  • 80 %-ot nem meghaladó hiányzás

TÁJÉKOZTATÓ - Modern szemléletű szövegértés-tanítás az alsó tagozaton pedagógus-továbbképzési program

További információ a ladanyi.eva@ejf.hu és a huszar.nora@ejf.hu e-mail címeken kérhető.

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot! A csillagozott mezők kitöltése kötelező!

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni!
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő pedagógus-továbbképzést végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező! Ha kitölti, az nem minősül jelentkezésnek a megjelölt pedagógus-továbbképzésre!)
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez!
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje be, hogy a tandíj fizetésében ki(k) vesz(nek) részt! (Több is jelölhető.)
Tájékoztatjuk, hogy az online jelentkezése során megadott adatait a jogi kötelezettségeink teljesítés érdekében kezeljük. További információkat az online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatónkban olvashat.

Utolsó módosítás időpontja

2024. január 18.