Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Kreativitás fejlesztése iskolai környezetben

Képzési támogatási pályázat

Az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány (továbbiakban alapítvány) pályázatot hirdet az Eötvös József Főiskola pedagógus-továbbképzéseire jelentkezők képzési díjának támogatására.

Bővebben

A továbbképzési program megnevezése: Kreativitás fejlesztése iskolai környezetben
Alapítási engedély száma: 95/10/2022
Foglalkozási órák száma: 30 óra (4 nap)
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami
Képzés napjai: péntek - szombat 
Jelentkezési feltétel: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, tanár
A képzés teljes költsége: 75.000 Ft/fő (A pedagógus-továbbképzésre jelentkezők képzési díját az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány pályázat útján biztosítja.)

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 15.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A kreativitás olyan alapképesség, amelyet a 21. század egyik fő kompetenciájának mondanak, a mindennapi pedagógiai gyakorlatban azonban mégis a háttérbe szorul. Ezért a továbbképzés során nemcsak a kreativitás mibenlétének feltárására törekszünk, hanem célunk a hagyományos módszerek megújítása, valamint a kreatív erősségek és fejlesztendő területek tudatosítása. A képzés alapját azok a kreatív pedagógiai kutatások képezik, amelyek meghatározó irányelvek mind a nemzetközi, mind a hazai oktatás számára. A képzés gyakorlatorientált, tehát a résztvevők olyan konkrét módszertani bázist sajátítanak el, amely támpontot ad a tanórai kreatív fejlesztés megvalósításához.

A 30 órás továbbképzés főbb tartalmi elemei

 1. Az alkotó ember, az alkotó én
 2. A kreativitás fejlesztése
 3. Kreatív pedagógia
 4. A kreativitást támogató iskolai környezet
 5. A kreatív osztályterem mint oktatási koncepció
 6. Jó gyakorlatok és akadályok feltérképezése
 7. A kreatív fejlesztés módszerei

A négynapos továbbképzés jelenléti formában valósul meg két egymást követő alkalommal pénteki és szombati napokon. Az időbeosztás a következőképp alakul:

 • pénteken 14:00-18:00 óráig
 • szombaton 9:00-17:00 óráig

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, és megfelelő jelentkezői létszám esetén indítjuk.

A tanúsítvány kiadásának feltételei

 • a résztvevők számára rendelkezésére bocsátott e-learning tananyag gyakorlatainak elvégzése és dokumentálása portfólió formájában (15 gyakorlat 60%-a teljesítendő), valamint tanári önreflexió készítése 2-4 oldal terjedelemben és mindkét dokumentum beadása Microsoft Word vagy PDF formátumban a tanfolyamot követő 30 napon belül.
 • a továbbképzés min. 80%-án való részvétel.

TÁJÉKOZTATÓ - Kreativitás fejlesztése iskolai környezetben

További információ a szettele.katinka@ejf.hu e-mail címen kérhető.

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot! A csillagozott mezők kitöltése kötelező!

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni!
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő pedagógus-továbbképzést végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező! Ha kitölti, az nem minősül jelentkezésnek a megjelölt pedagógus-továbbképzésre!)
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez!
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje be, hogy a tandíj fizetésében ki(k) vesz(nek) részt! (Több is jelölhető.)
EJF-ért Alapítvány
Képzési támogatási pályázat

Az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány (továbbiakban alapítvány) ösztöndíj pályázatot hirdet az Eötvös József Főiskola pedagógus-továbbképzéseire jelentkezők képzési díjának támogatására.


A pályázat kiírója: Eötvös József Főiskoláért Alapítvány.
Székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 2.
Kuratórium elnöke: dr. Sztanáné dr. Babits Edit.


Pályázhatnak: pedagógus végzettséggel rendelkezők, akik az EJF által hirdetett pedagógus-továbbképzések valamelyikére jelentkeznek.
Támogatás: sikeres pályázat alapján.
A pályázat benyújtása: a képzésre való jelentkezéssel egyidejűleg, a jelentkezés online felületén keresztül.
Képzés helye: Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Szegedi út 2.
Az alapítvány ösztöndíjjal azokat a pályázókat támogatja, akik a pedagógus-továbbképzést az Eötvös József Főiskolán beiratkozott hallgatóként vagy pedagógus-továbbképzési program résztvevőjeként végzik. Az alapítvány támogatásával végzett, de sikeresen le nem zárt félév a támogatás visszafizetésének kötelezettségét jelenti.

A támogatás odaítélésében előnyt jelenthet, ha a pedagógus:
-    korábban az Eötvös József Főiskolán szerzett diplomát;
-    az Eötvös József Főiskola kiemelt partnerintézményeinél végzi a munkáját;
-    az Eötvös József Főiskola hallgatói mellett mentori tevékenységet végez;
-    oktató tevékenységét Baján vagy térségében végzi.

Meghirdetett továbbképzések:
-    szakirányú továbbképzések (3 vagy 4 féléves);
-    műveltségterületi részismereti képzések (2 féléves);
-    pedagógus-továbbképzési programok (30 órás).

Az Eötvös József Főiskola által meghirdetett pedagógus-továbbképzési lehetőségekről részletes információ az alábbi linkeken található: https://ejf.hu/kepzesek-az-eotvos-jozsef-foiskolan; https://ejf.hu/felveteli-informaciok. A képzések leírásaiban szerepelnek a felvétel feltételei. Az online jelentkezési űrlap kitöltésével egyidejűleg, ugyanott az alapítványi támogatásra is lehet pályázni.

Támogatás mértéke:
-    szakirányú továbbképzések esetén 35 főnek 2 féléven keresztül a képzési díj 50%-a;
-    műveltségterületi részismereti képzések esetén 30 főnek 2 féléven keresztül a képzési díj 50%-a;
-    pedagógus-továbbképzési programok esetén a képzési díj 50-100%-a.

A pályázathoz feltöltendő iratok:
-    az Eötvös József Főiskolán szerzett diploma másolata;
-    nyilatkozat az előnyt jelentő feltételek meglétéről, amennyiben ilyenek vannak.

A pályázat elbírálása: a jelentkezésről szóló döntéssel egyidejűleg történik. A pályázat eredményét a felvételről szóló határozatban közöljük.

Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.

A pályázatról tájékoztatás kérhető:
Tanulmányi és Felnőttképzési Csoport
A épület 69. szoba
Telefon: (20) 220 55 30, (79) 524-624 mellék: 319
Csilics Bernadett – tanulmányi koordinátor, e-mail: csilics.bernadett@ejf.hu
Czicze Andrea – tanulmányi koordinátor e-mail: czicze.andrea@ejf.hu

Kérjük, nyilatkozzon a pályázati kiírás szerinti előnyt jelentő feltételekről! A nyilatkozat az alábbi linkről letölthető, kitöltést követően PDF formátumban feltöltendő.

NYILATKOZAT
A kitöltött és beszkennelt nyilatkozat, valamint az oklevelek másolatának feltöltése.
Ezzel a mezővel korlátlan számú fájl tölthető fel.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.
Tájékoztatjuk, hogy az online jelentkezése során megadott adatait a jogi kötelezettségeink teljesítés érdekében kezeljük. További információkat az online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatónkban olvashat.

Utolsó módosítás időpontja

2023. július 04.