Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Iskolatörténti kiállítás

Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Iskolamúzeumba, amely egy egykori tanyasi iskola osztálytermét mutatja be, illetve a Bács-Kiskun megyei tanyasi iskoláknak állít emléket. A múzeumban a főiskola történetének dokumentumait is bemutatjuk.

bővebben

iskolamúzeum

Iskolamúzeum

Az Eötvös József Főiskola iskolatörténeti kiállítása

A Magyar Tudomány Ünnepének keretében 2021. november 17-én újranyitott az iskolamúzeum, amely egy egykori tanyasi iskola osztálytermét mutatja be, illetve a Bács-Kiskun megyei tanyasi iskoláknak állít emléket. A múzeumban a főiskola történetének dokumentumait is bemutatjuk. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Időpont-egyeztetés céljából Marosvásárhelyi Adrienn kereshető az alábbi elérhetőségeken.
Telefon: (79) 524-624/348-as mellék
E-mail: marosvasarhelyi.adrienn@ejf.hu

Ismerje meg a főiskola állandó iskolatörténeti kiállítását!

Az iskolatörténeti emlékek gyűjtése, őrzése az 1980-as évektől folyik a Képzőben. Az első kiállítás Eötvös József születésének 175. évfordulóján, 1988-ban nyílt meg.
A gyűjtőmunkának új lendületet adott az 1996-os országos ünnepségsorozat, a magyar iskolák 1000 éves múltjának megünneplése. 2017. február 1. napjától a műszaki intézetek kiváltak az intézményből, így az elmúlt néhány év megpróbáltatásai megakasztották a múzeumi anyag kezelését, gyarapítását, de 2021-ben megkezdődhetett a múzeum újraélesztése.

A főiskola Szegedi úti főbejáratán belépve balra fordulva a folyosó falain őrizzük és mutatjuk be a korábban Bács-Kiskun megyében működött kisiskolákról készült fotókat.

A kisiskolákról készült fotók a folyosón.

Az iskolatörténeti múzeum egyik helyiségében kaptak helyet a tárgyi emlékek, és tárlókban a Képző első évtizedeire vonatkozó dokumentumok. 
A tárgyi emlékek néhány darabja régi, népi használati eszközök, többsége azonban valóban az oktatáshoz kapcsolódik. Maradtak fenn tablók, fényképek, értékes emlékeink viszont a korábbi, már említett évforduló alkalmából begyűjtött osztálytermi berendezési tárgyak, szekrények, harmónium, tanári asztal, padok, táblák, golyós számológépek, térképek, képek, egyéb szemléltető eszközök, kupák, plakettek. A kisiskolák tantervi felszereléséhez szorosan hozzátartoztak a misézéshez szükséges tárgyak, a mi esetünkben Mária és Jézus szobra, gyertyatartók, keresztek.

Iskolamúzeum

 A tanterem egyik falán, a történeti anyagokat bemutató tárlók felett néhány kép látható, művész-tanárok, pl. id. és ifj. Éber Sándor, Weinträger Adolf, Kovács László festményei.

Festmények az Iskolamúzeumban.

Az anyagok egyik fontos csoportja a hagyatékok. Oktatói és tanulói emlékek egyaránt tartoznak ide, az oklevelektől a napló feljegyzésekig gazdag a gyűjtemény.
A meglévő tablók száma igen csekély, sajnos a háborúk elsodorták nagy részüket. Rendelkezésre állnak az épület tervezésének rajzai, tanári értekezletek feljegyzései, oktatók személyi anyagai, tudományos írásai, publikációi.

Oklevelek.

Kiállítási anyag az iskolamúzeumban.

Nem lehet meghatottság nélkül kézbe venni azokat a régi lapokat, füzeteket, melyek őrzik, hogyan készült Miskolczy Ferenc az óráira, mik voltak a céljai, hogyan tanított.
A pedagógiai segédkönyvek, vezérkönyvek fejlesztése Eötvös József szívügye volt, 1931-ben jelent meg Barcsai József és Barcsai Károly Népiskolai Módszertan könyve. Barcsai József bajai születésű volt, 1903 és 1938 között a Képző rendes tanára, neveléstant, logikát, lélektant, neveléstörténetet tanított, és tanítási gyakorlatokat vezetett.

Miskolczy Ferenc által készített tanmenet.

A pedagógiai és pszichológiai témájú könyveink között ritka kincsek találhatók, például Éltes Mátyás 1914-ben kiadott A gyermeki intelligencia vizsgálata.
Az állami tanítóképzés korai időszakában a bajai képezde igazgatói, tanárai között tudós tanárok, nemzetközi elismertségű kutatók, művészek voltak, pl. Dr. Bartsch Samu, Dr. Margalits Ede, Bellosics Bálint, id. és ifj. Éber Sándor, Iványi Ödön. Az Ő pályaképük, a családi vonatkozások, helyi érdekességek feltárása, a napjainkban is elismerésre méltó módszertani munkájuk, eredményeik megismerése élővé teszi a múltat.

A bajai képezde egykori tanárai.

Gazdag a tantervek, utasítások, módszertani kézikönyvek, naplók gyűjteménye. Maradtak fenn térképek, tankönyvek, iskolai füzetek, szemléltető anyagok.
Az anyaggyűjtést és -rendezést tovább folytatjuk, köszönettel fogadjuk egykori hallgatóink és kollégáink látogatását, emlékeit, tanulmányaikhoz és tanítási gyakorlatukhoz kapcsolódó anyagaikat.

Szöveg: Dr. Sztanáné dr. Babits Edit

Tegyen virtuális sétát az iskolatörténeti kiállításon!

Utolsó módosítás időpontja

2023. február 09.