Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Gazdálkodási Intézet

Tisztelt Látogató! 

A fiatal és fiatalos bajai közgazdászképzés reményeink szerint a felsőoktatás nehéz helyzetében is kiváló lehetőséget kínál hallgatóinknak. Speciális képzési kínálattal, gyakorlatorientált képzési módszerekkel várjuk a közgazdasági pálya iránt érdeklődőket. A gyakorlatorientált, piaci igényekhez igazodó képzési profilt a helyi vállalkozásokkal, az iparkamarával, pénzintézetekkel, logisztikai szolgáltatókkal, önkormányzatokkal kialakított kapcsolataink támogatják. Számos bácskai vállalkozás kínál kiváló gyakorlati helyet hallgatóink számára.  

Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat, reméljük, hogy a közeljövőben hallgatóink vagy együttműködő partnereink körében üdvözölhetjük!

Dr. Póla Péter
intézetigazgató

TÖRTÉNET

Az EJF-en 2002-ben indult az első gazdasági képzés vállalkozásszervező szakon, majd 2006-tól gazdálkodási és menedzsment alapszakra lehet jelentkezni. A képzés fontos jellemzője a gyakorlat-orientáltság, amely nem csak a tantervben jelenik meg hangsúlyosan. A térségi vállalkozókkal kialakított kiváló kapcsolatoknak köszönhetően hallgatóinkat színvonalas szakmai gyakorlati helyek várják. A bajai közgazdászképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a vállalati tevékenységeket átfogó gazdasági és gazdálkodási folyamatok szervezéséhez és irányításához szükséges korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a kis- és középvállalkozások munkájában való részvételen túl akár önálló vállalkozói tevékenység folytatására is. A Gazdálkodási Intézet képzési kínálatában 2015-ben jelent meg a duális képzési rendszer modelljének bevezetése, ehhez térségi vállalkozások és költségvetési szervek jelenthetnek gyakorlati terepet.

Miért ajánljuk az EJF közgazdász képzését?

 • egyedi képzési programok
 • gyakorlatorientált képzés
 • fiatal, dinamikus oktatógárda
 • színvonalas szakmai gyakorlati helyek
 • családias légkör, egyéni kompetencia-fejlesztés lehetősége
 • ösztöndíjprogramok
 • változatos szakmai programok (tanulmányi kirándulások, szakkollégium), kellemes, pezsgő kisvárosi hangulat

KÉPZÉSEINK

Felnőttképzések (engedély száma: E-00855/2014.)

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK

A végzett hallgatók közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat megszerzése egyben jogosultságot is jelenthet a szakterülethez kapcsolódó mesterkurzuson való részvételre.

Szakirányok

 • vállalkozásszervező szakirány:

A szakirány célja a hallgatók felkészítse a vállalkozói pályára, új vállalkozások alapítására és menedzselésére. A képzés vállalkozások alapításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretekre és készségekre fókuszál. A tantervben a piaci verseny szabályai, a pénzügyi, számviteli, cég- és munkaügyi jogszabályok, az intézményrendszer, adózás, kérdései kapnak hangsúlyt, kiemelten a kis-és középvállalkozói szférára koncentrálva. A legjellemzőbb elhelyezkedési lehetőségek: pénzügyi, számviteli, menedzseri munkakörök, illetve önálló vállalkozás indítása, menedzselése 

 • államháztartási szakirány:

A szakirány célja, hogy olyan – a térségben hiányzó szakirányú képesítést adjon, amely jól használható a költségvetési szervezetek, intézmények, önkormányzatok gazdálkodási, vezetési-szervezési feladatai során, így jó elhelyezkedési lehetőséget kínál a térségben a végzős hallgatók számára.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Akit érdekel a vállalkozások működése, az üzleti élet, és szeretne felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas hallgatója lenni, de fél, hogy magas lesz a ponthatár, a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzésünk jó választás lehet számára.

A képzés során az elméleti tudás mellett sok-sok gyakorlati ismeret birtokába jutnak a hallgatók. Képet kapnak a vállalkozások világáról: pénzügyi, számviteli, vezetési és szervezési folyamatokról, marketingről, betekinthetnek az államháztartás sajátosságaiba. A képzés sikeres befejezése után könnyen elhelyezkedhetnek asszisztensi, ügyintézői, szervezői és irodai adminisztrátori munkakörökben, de egyszerűen át lehet lépni az alapképzésbe (BA), ahol akár 60 kreditet is elismerünk, és irány a diploma!

Jelentkezés a www.felvi.hu rendszerén keresztül

Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés

(E-000855/2014/A001)

A képzés lehetőséget ad olyan korszerű, jól használható képzettség megszerzésére, melynek eredményeként a végzett mérlegképes könyvelők képesek lesznek a mindennapi könyvvezetési, beszámoló-készítési, értékelési, döntés-előkészítési, az ezekhez kapcsolódó tervezési, szervezési, elemzési, ellenőrzési feladatok ellátására. Elméleti felkészültségük és gyakorlati tapasztalataik alapján tudásukat folyamatosan tudják fejleszteni, valamint a szabályozásban bekövetkezett változásokat önállóan feldolgozni. 

OKJ azonosítószám: 55 344 07
Képzés időtartama: 400 óra
A képzés tervezett időbeosztása: 8-10 hétvége/szemeszter (igénytől függően 2-3 szemeszter) Költségtérítés összege: 280.000 Ft/fő, amely tartalmazza a modulzáró és szakmai vizsgadíjakat, valamint a jegyzetköltséget.

Jelentkezési határidő: folyamatos. A képzést várhatóan 2019. szeptember 27-én indítjuk.

A képzés célja

A mai kornak megfelelő színvonalon szakmai képzettség megszerzése, melynek eredményeként a végzett mérlegképes könyvelők képesek lesznek a mindennapi könyvvezetési, beszámoló-készítési, értékelési, döntés-előkészítési, az ezekhez kapcsolódó tervezési, szervezési, elemzési, ellenőrzési feladatok ellátására. Elméleti felkészültségük és gyakorlati tapasztalataik alapján tudásukat folyamatosan tudják fejleszteni, valamint a szabályozásban bekövetkezett változásokat önállóan feldolgozni.

A képzés megkezdésének szükséges feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:

 • 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
 • 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • 54 344 04 Államháztartási ügyintéző, vagy:
  • Korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy
  • Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga) esetében, – amennyiben nem közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség – legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat, vagy
  • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés),vagy
  • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy
  • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros és valutaügyintéző, vámkezelő, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, projektmenedzser asszisztens szakképesítés), vagy
  • az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike, (kivétel projektmenedzser asszisztens, vámkezelő, vámügyintéző szakképesítés), vagy
  • a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség.
 • Előírt gyakorlat: -

Képzés moduljai és tervezett óraszáma

Modul azonosító Modul megnevezése Összes óraszám
10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban 40
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban 40
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása 40
10775-16 Adózási feladatok ellátása 60
10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban 140
11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata 40
10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása 40
Összesen 400

Jelentkezési lap

Személyes, képzéssel kapcsolatos tájékoztatás: Kocsis Júlia kocsis.julia@ejf.hu

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

(E-000855/2014/A002)

A képzést sikerrel záró hallgatóink képesek a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, a vállalkozások pénzmozgással összefüggő nyilvántartásainak vezetésére, pénzügyi műveletek előkészítésére, kapcsolódó iratanyagok kezelésére, kontírozza, főkönyvi és az analitikus nyilvántartások vezetésére. 

A képzés időtartama: 4 félév

OKJ szám: 54 344 01