Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

A képzésben résztvevők a Tanulmányi tájékoztatót a Pedagógusképző Intézet mappájában találják, amely EJF-es e-mail címmel érhető el.

A részletekért kattintsanak ide: Tanulmányi tájékoztatók - továbbképzési szakok

TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

Szakirányú továbbképzés neve: tehetséggondozás, tehetségfejlesztés pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: TTOVTEH

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (tehetséggondozás, tehetségfejlesztő szakterületen)

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A felvétel feltétele: Óvodapedagógus, tanító, konduktor, gyógypedagógus vagy tanári oklevél.

A képzési idő félévekben: 4 félév

Konzultációk: félévente 6-8 alkalommal (kéthetente szombatonként)

A képzés költsége: 140.000 Ft./félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjthető kreditek száma: 120 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 8.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • szakmai együttműködés és kommunikáció;
 • vezetési és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése;
 • a pedagógiai folyamat tervezése;
 • szakmai tudás és szerepvállalási kompetenciák a gyakorlatban;
 • szakmai készségek és képességek;
 • önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre;
 • a tanulói személyiség fejlesztése;
 • kooperációs és projektpedagógiai eszközök alkalmazása;
 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése;
 • a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával;
 • az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése;
 • a tanulási folyamat szervezése és irányítása;
 • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • közoktatási ismeretek;
 • pszichológiai ismeretek;
 • pedagógiai ismeretek;
 • kooperatív és projektpedagógiai ismeretei;
 • mentálhigiénés, ismeretek;
 • tehetséggondozás alapelveinek ismerete;
 • tehetségdiagnosztikai ismeretek;
 • tehetségfejlesztés módszertanának ismeretei;
 • speciális módszertani ismeretek;
 • gyakorlati ismeretek.

Személyes adottságok, készségek:

 • szakmai készségfejlesztés;
 • kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése;
 • teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése;
 • önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Konkrét környezet:

Óvoda, általános iskola (alsó tagozat): óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős

Tevékenységrendszer:

 • tehetségígéretek felismerése;
 • a tehetségígéretek fejlesztése;
 • a gyermeki kreativitás fejlesztése.

Konkrét környezet:

Általános iskola (felső tagozat): tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus, gyermekvédelmi felelős.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • életpálya-építés.

Konkrét környezet:

Nevelési tanácsadó: gyógypedagógus, konduktor, logopédus, tanár.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel.

Konkrét környezet:

Családsegítő központ: gyógypedagógus, tanár.

Tevékenységrendszer:

 • tanácsadás.

Konkrét környezet:

Pedagógiai szakszolgálatok, intézetek, tehetségpontok.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel.

Konkrét környezet:

Szakmában érintett civil szervezetek és alapítványok: tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel.

Konkrét környezet:

Közoktatásban részt vállaló egyházi intézmények: tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus.

Tevékenységrendszer:

 • tehetségdiagnosztikai tevékenység;
 • tehetséges tanulók fejlesztésének módszertana;
 • tehetséggondozó programok tervezése, kivitelezése;
 • tanácsadás tehetséget nevelő szülőknek, pedagógusoknak;
 • egyéni esettől függően kapcsolatfelvétel más pedagógiai szakszolgálattal, szakintézménnyel.

Tartalmi követelmények:

 • a képzésben résztvevők ismerjék a tanuláshoz való viszony formálásának hatékony módszereit;
 • legyenek jártassak a tanulási szokások alakításában és a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésében;
 • tudják, melyek a tehetségre utaló személyiségjegyek, ismerjenek módszereket a tehetség korai azonosítására és tehetséges gyermekek fejlesztésére;
 • az említett problémaköröket komplexen kezelve legyenek képesek megítélni, milyen szakmai segítségre van szüksége a gyermeknek, és mi tartozik a pedagóguskompetencia körébe, valamint milyen esetek igénylik más szakemberek közreműködését. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Vezetési és szervezetfejlesztési ismeretek: 6 kredit 
Szervezeti és vezetési alapismeretek; A vezetés funkciói; A döntés pszichológiája; Vezetés, problémamegoldás; Szervezeti kommunikáció; Vezetői szerepek, stílusok; Konfliktus, változás és szervezetfejlesztés

Közigazgatási ismeretek: 7 kredit
A közigazgatás rendszere; Központi állami szervek; Európai Unió és Magyarország; Államháztartási ismeretek

Közoktatási ismeretek: 22 kredit
Oktatási rendszerek; Program- és tantervfejlesztés; A közoktatási intézmény tevékenységének tervezése, ellenőrzése; A közoktatás igazgatása

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 13 kredit
SNI gyermekek köre; Iskolai mentálhigiéné; A pszichés fejlődés zavarai

Speciális módszertani ismeretek: 7 kredit
Integráció és szegregáció; Esélyegyenlőség

Választható ismeretkörök: 55 kredit

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 6 kredit
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

Kooperatív és projektpedagógiai ismeretek: 5 kredit
Kooperatív technikák és a projektpedagógia szerepe a tehetségfejlesztésben

Mentálhigiénés ismeretek: 5 kredit
Mentális egészség és tehetség

Tehetséggondozás alapelveinek ismerete: 12 kredit
Tehetséggondozás elméleti és történeti alapjai; Tehetség és szocio-emocionális fejlődés

Tehetségdiagnosztikai ismeretek: 5 kredit
Tehetségdiagnosztika

Tehetségfejlesztés módszertanának ismerete: 10 kredit
Kreativitás, kreativitásfejlesztés pedagógiai lehetőségei; Tehetségfejlesztés módszertana; Tehetségfejlesztés a különböző tantárgyakban

Speciális módszertani ismeretek: 4 kredit
Tanácsadás nevelőknek, szülőknek

Gyakorlati ismeretek: 8 kredit
Szupervízió

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

Jelentkezéshez töltse ki az alábbi űrlapot! A csillagozott mezők kitöltése kötelező!

A legördülő menüből válassza ki, hogy mely képzésre kíván jelentkezni!
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!
Amennyiben nincs kellő számú jelentkező, a következő pedagógus-továbbképzést végezném el: (Ennek kitöltése nem kötelező! Ha kitölti, az nem minősül jelentkezésnek a megjelölt pedagógus-továbbképzésre!)
Válassza ki, mely részterületre jelentkezik!

Jelentkező adatai

Végzettséggel összefüggő adatok

Kattintson a + FELTÖLTÉS Oklevél szkennelt változata linkre a tallózás megkezdéséhez!
Csak egy fájl.
5 MB korlát.
Engedélyezett típusok: pdf.

Díjfizetésre vonatkozó adatok

Kérjük, jelölje be, hogy a tandíj fizetésében ki(k) vesz(nek) részt! (Több is jelölhető.)
Tájékoztatjuk, hogy az online jelentkezése során megadott adatait a jogi kötelezettségeink teljesítés érdekében kezeljük. További információkat az online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatónkban olvashat.

Utolsó módosítás időpontja

2024. május 07.