Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Kreatív Pedagógia Kutatóműhely

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-21-3 - KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.

A kreativitás fejlesztése olyan területe az oktatásnak, amelyet mind a nemzetközi, mind a hazai oktatáspolitika hangsúlyoz. A kreatív pedagógia azt a tanítási-tanulási folyamatot jelenti, amely a személyiségben rejlő kreatív potenciál kibontakozását szolgálja, ám ugyanakkor a sikeres tudáselsajátítást is támogatja. Ehhez szükséges a kor kihívásainak megfelelő pedagógiai szemlélet kialakítása, valamint megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása.  A bajai Eötvös József Főiskolán működő tudományos szakmai műhely, amely a Kreatív pedagógia − A kreativitás fejlesztésének lehetőségei az oktatásban című kutatási projekt (ÚNKP-20-3) keretében jött létre, ezekre a kihívásokra reflektál. A műhely munkáját pedagógusjelölt hallgatók támogatják.

Célkitűzések

A Kreatív Pedagógia Kutatóműhely célja, hogy kövesse a témához kapcsolódó kutatásokat, és azok eredményeire támaszkodva vizsgálja a kreativitás fejlesztésének aspektusait. Célkitűzésünk, hogy megismerjük a kreativitással kapcsolatos tanári nézeteket, osztálytermi kutatásokat végezzünk, és hogy széles körben megismertessük a bevált kreatív pedagógiai módszereket és eszközöket. Ennek érdekében szakmai együttműködésre hívjuk mindazokat, akik érdekeltek a kreatív tanítás, valamint a kreatív tanulási környezet kialakításában.

Tevékenység

  • Tudományos kutatómunka folytatása
  • Szemináriumok, képzések tartása
  • Oktatási segédanyagok készítése
  • Együttműködés hazai és külföldi partnerekkel
  • Szakmai fórum és pedagógus coaching 

 

Publikációk

Szabó-Szettele, K. & Kárpáti, A. (2023): Quasi-experimental study on fostering creativity through creative writing in German as a Foreign Language (GFL) in COVID-19. F1000Research, 12:1307
https://doi.org/10.12688/f1000research.133982.1

Szabó-Szettele, K. (2023): Kreatív írás az idegennyelvórán. Módszertani kérdések és szempontok a kreatív pedagógia és a kreatív nyelvtanulás kontextusában. Új Pedagógiai Szemle. 73. 07-08. sz. 18–31. 
A cikk letöltése: https://upszonline.hu/index.php?article=730708007

Szabó-Szettele, K., & Balzarek, H. (2023): Kreativität im ästhetischen Forschen als Basis von Futures Literacy: Nachhaltigkeit und Zukunftskompetenzen in Lehr- und Lernmethoden der Primardidaktik durch Kunst und Kultur. In: Sippl, Carmen and Brandhofer, Gerhard and Rauscher, Erwin (eds.): Futures Literacy. Zukunft lernen und lehren. Pädagogik für Niederösterreich, 13 . Studienverlag, Innsbruck. 
https://doi.org/10.53349/oa.2022.a2.170

Szettele, K., & Balzarek, H. (2021): Entwicklungspotenzial im Kunstunterricht sowie in der Lehrerausbildung: Kreativitätsförderung von ungarischen Hochschulstudierenden. R&E-SOURCE, (16). 
https://doi.org/10.53349/resource.2021.i16.a996

Szettele, K. (2020): Kreatív pedagógia: A kreativitás fejlesztésének oktatási koncepciója
Új Pedagógiai Szemle. 70. 11-12., 58-80.
A cikk letöltése: https://upszonline.hu/index.php?article=701112008

Kapcsolat:

Szabó-Szettele Katinka 
főiskolai oktató
szettele.katinka@ejf.hu

Utolsó módosítás időpontja

2023. november 20.