Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Széchenyi 2020

Széchenyi 220 logója

 

EFOP-4.2.1-16-2017-00025

A projekt célja: Az Eötvös József Főiskola oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani. A projekt segítségével új hallgatói terek alakulnak ki, kerülnek felújításra. Az épületeket érintő beruházások célja a képzési helyszínek javítása a strukturális átalakítás következtében 2017.02.01.-el végbement jogutódlás miatt bekövetkezett állapot rendezése, az Eötvös József Főiskola Szegedi úti ingatlanának felújítása és a tartalmi és humánerőforrás fejlesztési célok kiszolgálása, mely hozzájárul a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégia megvalósításához

EFOP-3.4.3-16-2016-00003

A projekt megvalósításával a konzorciumi partnerek közös, általános célja a 43 hónapos fejlesztés során a dél-alföldi régióban a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, a diplomások arányának fenntartható növelése, valamint a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése egymásra épülő, tematikus fejlesztések megvalósításával a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozása és a hatékonyabb hozzáférhetőségének javításra által.

EFOP-3.6.1-16-2016-00025

A projekt keretében a Partnerek tudásbázisának fejlesztése, kutatási folyamatainak kialakítása, a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtásra történő felkészülés, valamint a kutatói utánpótlás megszervezés és megvalósulását segítő projektelemek gyakorlati kipróbálásra, tapasztalatok alapján a fejlesztések bevezetését elősegítő módszertanok, protokollok/eljárási szabályok, belső szabályzók elkészítésére kerül sor. Ezeket a tevékenységeket támogatják a szakemberek, hallgatók, kutatók felkészítése, képzése, valamint a tervezett  kutatások is.