Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Széchenyi 2020 ESZA logó

 A vízgazdálkodási felsőoktatás erősítése az intelligens szakosodás keretében

Projekt címe angolul
Strengthening higher education in water management through intelligent specialization
Projekt azonosító
EFOP-3.6.1-16-2016-00025
Kedvezményezett neve
Eötvös József Főiskola
Konzorciumi partner(ek)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Víztudományi Kar
NKE VTK projekt oldal:
https://vtk.uni-nke.hu/projektek/efop-361-16-2016-00025
Szakmai vezető
dr. Tamás Enikő Anna (NKE VTK) (2017.06.01-2018.08.02)
Kerdine Mehdi (NKE VTK) (2018.08.03-2020.05.31.)
Mrekva László (2020.06.01.-2021.02.28)
Szerződött támogatás összege
388 144 277Ft
Támogatás mértéke
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében a Partnerek tudásbázisának fejlesztése, kutatási folyamatainak kialakítása, a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtásra történő felkészülés, valamint a kutatói utánpótlás megszervezés és megvalósulását segítő projektelemek gyakorlati kipróbálásra, tapasztalatok alapján a fejlesztések bevezetését elősegítő módszertanok, protokollok/eljárási szabályok, belső szabályzók elkészítésére kerül sor. Ezeket a tevékenységeket támogatják a szakemberek, hallgatók, kutatók felkészítése, képzése, valamint a tervezett  kutatások is. 

Tervezett tevékenységek/programelemek

6 db Kutatási Projekt indítása: 

 1. Döntéstámogatói és szakértői rendszer fejlesztése egyedi (kis) szennyvíztisztító berendezések hazai bevezetéséhez - NKE 
 2. A szerves mikroszennyező anyagok vízből és szennyvízből történő meghatározásához szükséges módszertani alapok és oktatási segédanyagok létrehozása - NKE 
 3. Fizikai kisminta-kísérleti laboratórium létrehozása - NKE 
 4. Társadalmi igényekre reflektáló kutatások és képzési programok fejlesztése  - EJF 
 5. Olvasáskultúra kutatás – olvasástanítás innovatív módszerei – kutatás, tudásmegosztás -EJF 
 6. Nemzetiségi (horvát, német) és Idegen nyelvi (angol) Pedagógusképzési és Kutatóközpont létrehozása -EJF 

Szervezetfejlesztési programelemek

 1. Fenntartható fejlődés és K+F Kompetencia tár létrehozása (NKE és EJF) 
 2. Szervezetfejlesztési stratégia kidolgozása a Social innovation és Social/ R&D entrepreneurship szolgálatában (NKE) 
 3. Smart City bekapcsolódási terv kidolgozása (NKE) 
 4. Fenntartható fejlődés témájú programsorozat indítása és megvalósítása (NKE) 
 5. Női kutatók karrierépítését ösztönző atipikus foglalkoztatási és oktatási modellek kidolgozása ( NKE) 

Kutatói utánpótlást támogató kiegészítő programelemek

 1. Kutatói utánpótlás programok indítása, Kutatók Éjszakája, (NKE – EJF)) 
 2. Vállalkozási ismeretek, vállalkozásindítást ösztönző szimulációk és kísérleti oktatási módszertanok bevezetése (K+F területeken) (NKE és EJF) 

Az egyes kutatási témák egymással összhangban, mind a projekt hpsszútávú céljait kívánják elősegíteni. A kutatási programelemek a műszaki és társadalomtudományok területén egyedülállóak, így kiválló lehetőséget biztosítanak a fiatal kutatók bekapcsolódásához. Minden kutatási téma a fiatal kutatók aktív bevonására épül, módszertanilag is az Ő részvételükkel valósul meg és teljesedik ki. 

Várható hatások

Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelésén és humánerőforrás fejlesztéseken keresztül hosszútávon:  

 • az intelligens szakosodás keretében az EJF és NKE profilja specializálódik, kutatási portfóliónk bővül 
 • javul és erősödik az együttműködés a vállalatokkal, partnerszervezetekkel 
 • kutatásaink nemzetközi beágyazottsága nő, ezáltal a Horizon2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokba bekapcsolódhatunk, európai színvonalú, nemzetgazdasági szempontból is releváns kutatások folynak majd az EJF és NKE-n, ezáltal nemzetközi pályázatokon részvételünk lehetővé válik 
 • a kutatói létszám nő, a kutatói utánpótlás biztosított lesz, a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitás elindul 
 • K+F területen hallgatóink fenntarthatósággal és vállalkozóvá válással kapcsolatos kompetenciáéi fejlődnek, Social innovation és Social/ R&D entrepreneurship kedv erősödik, közvetlen K+F megrendelés aránya nő, aktív spin-off és start-up ökoszisztéma kialakul  
 • az oktatóink, kutatóink, tudományos produktivitása növekszik, ezáltal növekszik a publikációk száma és a fokozatszerzési arány 
 • az európai kutatóhelyekkel kapcsolatunk javul, nő az intézményben az EU tagállamokból származó kutatók száma, valamint nő a nemzetközi közös kutatásokat végző oktatók és kutatók száma 
 • a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszere javul, nő a szerepünk és részvételünk az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási Térségben

NKE VTK projekt oldal: https://vtk.uni-nke.hu/projektek/efop-361-16-2016-00025/a-projekt-bemut…

A pályázat tájékoztatási táblája.

 

Projekt menedzsment
Projekt menedzser
Borda László
Pénzügyi vezető
Nagy-Czirok Anita