Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Széchenyi 2020 ERFA logó

Szegedi úti Campus infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító
EFOP-4.2.1-16-2017-00025
Kedvezményezett neve
Eötvös József Főiskola
Szakmai vezető
Borda László (EJF)
Szerződött támogatás összege
203 587 322Ft
Támogatás mértéke
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja: Az Eötvös József Főiskola oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani. A projekt segítségével új hallgatói terek alakulnak ki, kerülnek felújításra. Az épületeket érintő beruházások célja a képzési helyszínek javítása a strukturális átalakítás következtében 2017.02.01.-el végbement jogutódlás miatt bekövetkezett állapot rendezése, az Eötvös József Főiskola Szegedi úti ingatlanának felújítása és a tartalmi és humánerőforrás fejlesztési célok kiszolgálása, mely hozzájárul a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégia megvalósításához

Projekt konkrét célja: az Eötvös József Főiskola Szegedi úti Campusának infrastrukturális fejlesztése, amely egyrészt oktatási eszközfejlesztést (A beruházási elem), másrészt az integrációból fakadó átszervezéseket, épület felújítást takar (E beruházási elem).

A Szegedi úti épületegyüttesének felújítása: erős és gyenge áramú valamint vezeték nélküli hálózatok modernizálása, hallgatói, kutatói terek kialakítása és szükséges eszközök beszerzése, a felsőoktatás harmadik missziójához kapcsolódó terek és szolgáltatások fejlesztése, és ezeken keresztül a hatékony kapcsolódás elősegítése az EFOP 3.4.3 és EFOP 3.6.1. projektekben megfogalmazott céloknak.

Célunk az EJF oktatási, kutatási és harmadik misszió béli feltételrendszerének javítása, oktatási terek modernizációja, a tudományos produktivitás növelése, kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése, a Főiskola kapcsolatainak megerősítése.

Várható hatások:

  • közvetlenül a modernizált oktatási és kiszolgálási tereken keresztül, közvetve a fejlesztett tartalmi valamint a kutatás, innováció és intelligens szakosodás és humánerőforrás fejlesztések kiszolgálásán keresztül hosszútávon:
  • a modernizált hallgatói terek következtében csökken a hallgatói lemorzsolódás
  • fejlődik a hallgatók digitális kompetenciája, a használat következtében naprakész és gyakorlatban használható tudással rendelkeznek
  • az intelligens szakosodás támogatása következtében az EJF profilja specializálódik, kutatási portfóliónk bővül
  • az atipikus foglalkoztatási modell infrastrukturális kiszolgálásán keresztül a kutatói létszám nő, a kutatói utánpótlás biztosított lesz, a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitás elindul
  • az oktatóink, kutatóink, tudományos produktivitása növekszik, ezáltal növekszik a publikációk száma és a fokozatszerzési arány
  • az európai kutató és képzőhelyekkel kapcsolatunk javul, nő az intézményben az EU tagállamokból származó kutatók, oktatók száma, valamint nő a nemzetközi közös kutatásokat végző oktatók és kutatók száma
  • a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszere javul, nő a szerepünk és részvételünk az Európai Felsőoktatási Térségben és az Európai Kutatási Térségben.
  • javul az intézmény munkahelyteremtő és megtartó képessége

C tipusú tájékoztatási tábla a projektadatokkal.

Projekt menedzsment
Projekt menedzser
Király Ferenc
Pénzügyi vezető
Nagy-Czirok Anita