Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Álláshirdetés - Az Eötvös József Főiskola Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézete pályázatot hirdet főiskolai docens álláshelyre

Az Eötvös József Főiskola NEMZETISÉGI ÉS IDEGEN NYELVI INTÉZETE pályázatot hirdet főiskolai docensi álláshelyre

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, Baja.

A kinevezendő docens főbb feladatai:

  • óvodapedagógus és tanító horvát nemzetiségi szakirány szakmai és tantárgypedagógiai tárgyainak oktatása;
  • előadások, szemináriumok tartása, szakdolgozati konzultációk tartása, vizsgáztatás, aktív szerepvállalás az intézetben folyó tanterv- és tananyagfejlesztő, tudományos diákköri és tehetséggondozó tevékenységben, tudományszervező és szakmai közéleti feladatok ellátásában; 
  • kutatás a szakterületén; 
  • részvétel az intézet tevékenységi körébe tartozó pályázatok írásában és megvalósításában. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • egyetemi végzettség, horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész és/vagy középiskolai tanár;
  • PhD fokozat – irodalom vagy nyelvtudományok területén (kroatisztika szakterület);
  • legalább 8 év felsőoktatásban szerzett oktatási gyakorlat;
  • büntetlen előélet.

A pályázatnál előnyt jelent:

  • horvát nemzetiséghez való kötődés.

A munkakör betölthető: 2022. szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

Részletek a csatolt mellékletben.