Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Álláshirdetés - az Eötvös József Főiskola pályázatot hirdet belső ellenőrzési vezető beosztás ellátására

Az Eötvös József Főiskola pályázatot hirdet belső ellenőrzési vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, Baja

A belső ellenőrzési vezető feladatai:

  • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatok, valamint a 21. §-ában foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátása, így különösen:
  • a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése,
  • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, jóváhagyás után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
  • éves ellenőrzési jelentés összeállítása,
  • a belső ellenőrzések nyilvántartásának, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról való gondoskodás,
  • a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, az ellenőrzések jogszabályi és Belső Ellenőrzési Könyvben foglaltak szerinti dokumentálása,
  • a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése, értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
  • szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény-, és informatikai ellenőrzések lefolytatása - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása,
  • tanácsadói tevékenység ellátása.

Részletek a csatolt mellékletben.