Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Álláshirdetés - Az Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézete pályázatot hirdet főiskolai docensi álláshelyre

Az Eötvös József Főiskola PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZETE pályázatot hirdet főiskolai docensi álláshelyre.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, Baja.

A kinevezendő docens főbb feladatai:

 • pszichológiai tárgyak oktatása a tanító, óvodapedagógus és kisgyermeknevelő szakon, nappali és levelező tagozaton;
 • vizsgáztatás, tréningek levezetése;
 • tantárgyfelelősi feladatok ellátása;
 • fiatal oktatók oktatási és tudományos munkájának irányítása;
 • kutatás a szakterületén, aktív részvállalás a tanterv és tananyagfejlesztő, tudományos diákköri, tudományszervező és szakmai közéleti feladatok ellátásában; 
 • a kutatási és fejlesztési pályázatokban való részvétel;
 • a Foglalkoztatási Követelményrendszerben meghatározott főiskolai docensi feladatok.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • pszichológus szakképzettség; 
 • szakirányú tudományos fokozat (PhD);
 • nyolc év gyakorlatban vagy oktatásban eltöltött idő;
 • büntetlen előélet.

A pályázatnál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalat;
 • tréneri képzettség, illetve gyakorlat.

A munkakör betölthető: 2022. augusztus 1-től.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

Részletek a csatolt mellékletben.