Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös József Főiskola ösztöndíj pályázatot hirdet
a Nemzetiségi és Idegennyelvi Pedagógusképzési és Kutatóközpont keretében


Nemzetközi nyelvfejlesztő kutatóprojekt megvalósítására.

A pályázat célja: gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi környezetben.
A program megvalósításának helyszíne: Sprachschule Hollabrunn, Ausztria (A-2020 Hollabrunn)
A program megvalósításának időpontja: 2019 július 1-13.
Az ösztöndíj összege: 330.000,- Ft
Egyszeri, egyösszegben előre folyósított támogatás, a pályázati keret kimerüléséig.

Pályázati feltételek

  • Aktív hallgatói jogviszony
  • A pályázó vállalja, hogy a 2019/2020-as tanévben tanulmányait az EJF-en folytatja
  • A pályázó vállalja, hogy amennyiben bármely okból nem vesz részt a programban, a folyósított ösztöndíjat egy összegben visszatéríti a Főiskolának
  • A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázata esetén Ösztöndíj Szerződést köt a Főiskolával.

A pályázás módja: német nyelvű motivációs levél leadása elektronikus úton (email cím: keglovich.annamaria@ejf.hu)

A pályázat beadásának határideje: 2019. március 31.