Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

150 éves múltú intézmény

A bajai tanítóképzés és az intézmény fennállásának 150 éves jubileuma alkalmából 2020. október 17-én emlékünnepséget rendeztünk a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.

Az ünnepségről videófelvétel is készült, ami megtekinthető Főiskolánk hivatalos YouTube csatornáján. https://youtu.be/qJVKLKGsnX0

Jubileumi ünnepség az EJF-en

Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1870. július 23-án rendelte el a tanítóképző felállítását Baján, így pontosan 150 éve, 1870. október 17-én kezdődött meg az oktatás az intézményben, ezen a napon szólalt meg először a kisharang érces hangja, ami tanórára hívta a Bajai Állami Tanítóképezde diákjait. Az intézmény azóta teljesíti feladatát, minden tanévben tanulásra, munkára hívja polgárait.

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor köszöntőjében felidézte: az akkori 1868-as törvény kimondta, hogy az ország különböző részein 20 tanítóképzőt, illetve 10 tanítónőképzőt állít fel az állam. Ezen intézetek közül a mai Magyarország területén három: a budai, a sárospataki és a bajai működik azóta is folyamatosan, amelyre méltán lehetünk büszkék. A bajai tanítóképzés célja művelt, hivatásukhoz magas színvonalon értő és hivatásukat szerető tanítók nevelése volt mindig és az ma is. Ezt a célt a főiskola profiljának bővülésével jól felkészült, tudományos kutatásokban jártas oktatóink kiterjesztették a tanítóképzés mellett az óvodapedagógusok, a csecsemő- és kisgyermeknevelők, valamint a közgazdászok képzésére is. Fontos szerepet töltenek be a német, horvát, cigány/roma nemzetiségi képzéseink a pedagógusképzés területén, amelyek célja a nemzetiségi nyelvek oktatása, a nemzetiségi nyelven történő oktatás, nevelés megvalósítása - tette hozzá a rektor, aki megköszönte az oktatók elhivatott és kiváló munkáját, valamint a dolgozók oktatást támogató, kiszolgáló munkáját, amely nélkül a főiskola nem működhetne. 

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor köszöntőbeszéde

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, aki maga is évekig oktatott az intézményben és beszédében személyes emlékeit is felelevenítette. A jövő a pedagógusok kezében van ezernyi ok miatt. Gyermekeink nevelése és felkészítése az életre ebben a régióban, és az ország egészében is kiemelten fontos – fogalmazott az államtitkár.

Dr. Maruzsa Zoltán beszéde

Zsigó Róbert parlamenti államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője a 150. születésnap alkalmából beszédében kiemelte: az Eötvös József Főiskola múltjával és jelenkori tevékenységével a hazai felsőoktatás egyik legfontosabb intézménye. Az alapítás óta eltelt 150 évben a történelem egy pillanatra sem kímélte a főiskolát. Bárhogy is alakultak azonban az események, az EJF és Baja város kapcsolata erős tudott maradni, éppen úgy, ahogy azt Eötvös József feltételként megszabta. Az államtitkár hozzátette: ezt a feltételt megmásíthatatlan szövetséggé nemesítette az idő, amit remélünk, semmi és senki nem írhat felül. Ahogy azt sem, hogy az itt zajló képzéseknek mindig a hazát, mindig a nemzetet kell szolgálniuk.

Zsigó Róbert beszéde

A volt vezetőink nevében dr. Juhász Károly egykori főigazgató mondott beszédet. Hangsúlyozta: 150 év telt el, amióta ez az intézmény létezik. Felidézte a jelesebb vezetők és oktatók nevét és munkásságát, szeretettel emlékezve meg róluk. A nyugalmazott főigazgató elmondta: a város egykori vezetői és polgárai akaratát és áldozatkészségét, a tanítóképzés messze sugárzó kulturális szerepének felismerését tükrözi az a következetesség, amellyel Eötvös József vallás és közoktatási miniszer aláírásával kiadott okirat alapján megalakult a tanítóképezde.

Dr. Juhász Károly beszéde.

Prof. dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár ünnepségünkön személyesen nem tudott részt venni, de köszöntőjét elküldte. Az ünnepségen teljes terjedelmében felolvasott beszédéből idézünk: „Az Eötvös olyan képzéseket kínál, amelyre sikeres életpályát lehet építeni. Az Eötvös egy emberléptékű, családias intézmény, ahova jó járni, ahol jó tanulni. Immár másfél évszázados történelme és hallgatóbarát, modern infrastruktúrája együtt szolgálják az Önök mindennapjait. A 2020-as esztendőben a felsőoktatás szereplőinek az oktatás, képzés keretein túlmutató, azonban azokat teljes mértékben meghatározó időszakkal kell megbirkózniuk. Az eredményesen lebonyolított felvételi és pótfelvételi eljárást követően a biztonságos évkezdés jelentette a legnagyobb feladatot. Mindehhez a kormány is segítséget nyújt, a felsőoktatásban dolgozók és a hallgatók védelme, a felsőoktatási képzés folyamatossága, az intézményi működés stabilitásának garantálása a koronavírus-járvány terjedésének mérséklése érdekében kiemelt, közös feladatunk.”

Baja város többnemzetiségű, színes kulturális arculata főiskolánkra is jellemző. Az ünnepségen zenés, verses, táncos műsorral kedveskedtek jelenlegi és korábbi hallgatóink, valamint oktatóink magyar, német és horvát nyelven.

A műsor közreműködői.

Az ünnepség végén a 150 éves múlt és elődeink előtt tisztelegve márvány emléktáblát lepleztünk le, és a főiskola zászlójára szalagot kötöttünk. 

Emléktábla leleplezés.

Hallgatóink szalagot tűztek a főiskola zászlójára.

A jubileumi eseményt állófogadás zárta a megújult C épület aulájában, ahol az érdeklődők megtekinthették az ez alkalomból készült 150 éves a tanítóképzés Baján című kötetet is.

150 éves a tanítóképzés Baján című kötet.

Köszönet minden szereplőnek, közreműködőnek, jelenlegi és egykori hallgatónknak, oktatóknak, hogy hívó szavunkra eljöttek és velünk ünnepeltek.

Felkészítő oktatóink voltak: dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár, dr. Kosóczki Tamás főiskolai docens
Közreműködtek: Alföldi Anna, Andrásovszky Réka, Apró Brigitta, Ádám Viktória, Bajusz Bernadett, Bakacsi Zita, Bakonyi Márk, Balogh Adrienn, Bareith Magdolna, Bojás Alícia, Bozsánovics Maja, Csapó Zsófia, Fazekas Nóra, Ficsor Fanni, Kocsis Eszter, Kunos Andrea, Künsztler László, Kvala Szilvia, Molnár Nikolett, Munkás Emese, Nagyapáti Anna, Németh Krisztina, Ördög Szimonetta, Perlaky Dániel, Pethő Attila, Pissors Fenja, Sipos Eszter, Szettele Katinka, Várnai Regina, Wolfártné Tóth Mária, Zélity Luca, Zsifkovics Niki.

Az ünnepségről készült képek megtekinthetőek itt.