Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A fenntarthatóság kérdéskörének elméleti megközelítései

Az Eötvös József Főiskola 2021. március 22-én és 25-én folytatta online előadássorozatát, amelynek központi témája a fenntarthatóság szerepe és jelentősége napjaink oktatásában volt. Rendezvényünk célja a fenntarthatóság kihívásainak és megoldásainak elméleti fejtegetése a gazdasági és pedagógiai területek egyes kérdéseiben, különös tekintettel a Kárpát-medence egységes gazdasági térszerkezetének tükrében. Az előadássorozat a múlt héten megkezdett gyakorlati példák bemutatásának folytatásaként, a kérdéskör elméleti dimenziójának bemutatására törekedett. Az előadók a Főiskola képzési területe mentén kialakított és működtetett homogén szakmai hálózat külföldi tagjainak előadói voltak. 

Dr. Bacsó Róbert a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna) Számvitel és Auditálás Tanszékének vezetője előadásában hangsúlyozta az intézmény sajátos geopolitikai helyzetéből fakadó képzési kínálat kialakításának jelentőségét, amely a hosszú távú fenntarthatóság, a fiatal korosztály elvándorlását megakadályozó, a térség megtartóerejének szerepét erősítő szemlélettel egészül ki. Ebben az értelemben kitüntetett szerep hárul a korszerű, napjaink gyakorlati szakembereitől elvárt szakmai kompetenciák képzésbe való beépítésének, a horizontális és vertikális képzési klasztereknek, a képzések közötti átjárhatóságnak, az életen át tartó képzések lehetőségeinek.

Dr. Bacsó Róbert

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola képzési kínálatának bemutatása.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épülete.

A Kelet-Szarajevói Egyetem Pedagógusképző Karától (Bijeljina, Bosznia-Hercegovina) Prof. Dr. Vlado Šimeunović, Dr. Sanja Milić és Dr. Olivera Petrović tartottak előadást.  
Prof. Dr. Vlado Šimeunović előadásában a felsőoktatási intézmények szerepét hangsúlyozta a fenntarthatóság szempontjából. Előadásában kitért a vezetésével indított egyetemi kutatócsoport által készített informatikai szoftver bemutatására, melyben a hallgatói és munkaerő-piaci mobilitások élénkítésére tesznek kísérletet a súrlódásos munkanélküliség kiküszöbölése révén a gazdasági fejlődés prosperálása érdekében.  

A Kelet-Szarajevói Egyetem Pedagógusképző Karának előadói.

A Kelet-Szarajevói Egyetem előadása.

A Kelet-Szarajevói Egyetem előadása.

Dr. Sanja Milić prezentációjában az oktatói szerepkörök változásának fontosságára helyezte a hangsúlyt. Kiemelte, hogy napjaink oktatási környezete, a hallgatók új generációinak figyelme és fogékonysága milyen korszerű módszertani, didaktikai és pedagógiai elemek bevonását, fejlesztését követeli meg a szakma jövőbeli pedagógusaitól.

A Kelet-Szarajevói Egyetem előadása.

A Kelet-Szarajevói Egyetem Pedagógusképző Karának előadása.

A Kelet-Szarajevói Egyetem Pedagógusképző Karának előadása.

Dr. Olivera Petrović ismertette az idegen (angol) nyelvű képzések szerepét napjaink globalizált világában. A szakmai határvonalak elmosódásával a közös nyelv, mint a kölcsönös kommunikációs eszköztár, a fenntarthatóság és alapjaiban a megmaradás lételemévé válik. Előadásának egy moduljában kitért az Intézménynél alkalmazott módszertanok és eljárások bemutatására, amelyek elsődleges célja – különös tekintettel a nemzetiségi intézmények estében – a hosszú távú fennmaradás és fenntarthatóság biztosítása. 

A Kelet-Szarajevói Egyetem Pedagógusképző Karának előadója.

A Kelet-Szarajevói Egyetem épülete.

Képgaléria

Írta: Pajrok Andor, adjunktus (Eötvös József Főiskola, Gazdálkodási Intézet)

Az előadások az EFOP-3.4.3-16-2016-00003 „Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért” pályázat keretében valósultak meg.