Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A főiskola végzősei átvették okleveleiket

Az Eötvös József Főiskola végzős hallgatói június 23-án ünnepélyes keretek között vették át oklevelüket a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban megrendezett diplomaátadó ünnepségen.

Diplomaátadó ünnepség 2023. június 23-án a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.

A rendezvényen dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, a főiskola rektora köszöntötte a búcsúzó évfolyamot. A több mint 150 éve működő intézményünkben folyamatosan igyekszünk minőségi, magas színvonalú képzést biztosítani, elődeink szakmaiságát követni. Bízom benne, hogy Önök a most megszerzett végzettségüknek megfelelően helyezkednek el, elégedettséggel és szakmailag felkészülten végzik feladataikat a leendő munkahelyükön, így főiskolánk jó hírnevét öregbítik – mondta a rektor, majd gratulált a végezett hallgatók teljesítményéhez.

Az elnökség bevonulása dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor vezetésével.

Az idén tanító, német és horvát nemzetiségi tanító, óvodapedagógus, német és horvát nemzetiségi óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakos, valamint gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési okleveleket vettek át a sikeres záróvizsgát tett hallgatók. A már pályán lévő pedagógusok kompetencia alapú angol nyelvi tanító és fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakokon szereztek újabb diplomát.

Végzős hallgatók az ünnepségen.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Beszédében arról szólt, hogy a kormány olyan változásokat hajt végre a felsőoktatásban, amelyekkel a képzések rugalmasságát és gyakorlati elemeit erősítik, illetve szélesítik a fiatalok hivatás iránti elköteleződését. „Azt szeretnék elérni, hogy minél több fiatal váljon részesévé egy olyan hivatásnak, mely értéket közvetítve nevel és ad át olyan tudást, amely megszilárdítja nemzetünk jövőjét” – fogalmazott a helyettes államtitkár. A bajai főiskolát méltatva kitért arra is, hogy az intézményben végzettek pálya iránti, illetve régiójuk iránti elkötelezettsége kiemelkedő az országban. 

Dr. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár beszéde.

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő levélben köszöntötte a főiskolai tanulmányaikat befejező hallgatókat. „Ha bármikor bizonytalanná válnának, vagy úgy éreznék, megremeg Önök körül a világ: jusson eszükbe, hogy diplomájukat kemény munkával érdemelték ki egy olyan intézményben, amely a hazai felsőoktatás legkiválóbbjai közé tartozik. Önök az Eötvös József Főiskolán tanultak, Baján, az ország egyik legszebb városában. Így nem csak alma materük, hanem Baja városa is visszavárja mindnyájukat, bárhol is folytatják majd életüket.”

Végzős hallgatók az ünnepségen.

Az ünnepi beszédeket követően a végzősök nevében Alföldi Anna tanító szakos hallgató búcsúzott az intézménytől, az oktatóktól és a diáktársaktól, felidézve a 2019 óta együtt töltött éveket, a tanulást, a zh-k és a vizsgák izgalmait, a közösen átélt örömöket, élményeket. 

Alföldi Anna végzett tanító szakos hallgató búcsúbeszéde.

A búcsúbeszéd után a végzett hallgatók fogadalomtétele következett, majd dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor adta át az okleveleket.

Az okleveleket dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor adta át.

A főiskoláért végzett kiemelkedő munkásságáért Baja Felsőoktatásért Díj elismerésben részesült dr. Patocskai Mária főiskolai docens, Czicze Andrea tanulmányi koordinátor és Nagyné Bálint Ildikó a Bajai Eötvös József Általános iskola intézményvezető-helyettese.

Dr. Patocskai Mária főiskolai docens Baja Felsőoktatásáért Díjban részesült.

A végzett hallgatók közül rektori dicséretet kapott Alföldi Anna, Ádám Viktória, Künsztler László és Stéhliné Ördög Szimonetta tanító szakos hallgatók, Mádi Lídia óvodapedagógus szakos hallgató és Ruppert Blanka Anita német nemzetiségi tanító szakos hallgató.

Künsztler László végezett tanító szakos hallgató rektori dicséretben részesült.

Nyugdíjba vonulása alkalmából dr. Gorjánácz Zsivkó főiskolai tanár, Rózsa Tibor és Szőke Tibor műszaki szolgáltatók oklevelet és ajándékcsomagot vettek át.

Dr. Gorjánácz Zsivkót nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük.

Az Eötvös József Főiskola Nőikarának előadásában több zenei művet is hallhatott a közönség, melyek során szólót énekeltek Alföldi Anna és Stéhliné Ördög Szimonetta friss diplomás tanítók. Zongorán közreműködött a felkészítő oktató: dr. Kosóczki Tamás, főiskolai docens; vezényelt Bakacsi Zita, mesteroktató. Az alsóbb éveseket Rablánszky Gitta II. éves német nemzetiségi tanító szakos hallgató képviselte, aki Kányádi Sándor Kőnyomat című versét szavalta el.

Az Eötvös József Főiskola Nőikarának előadásában népszerű darabok csendültek fel.

Az ünnepi szenátusi ülés zárásaként a fiatalok a hagyományoknak megfelelően örömükben égbe dobták kalapjukat.

Az ünnepség végén a hagyományoknak megfelelően égbe repültek a kalapok.

Gratulálunk, és sikeres pályát kívánunk minden végzett hallgatónknak!

Friss diplomás hallgatók.

Fotó: Király Ferenc, műszaki és üzemeltetési referens

Galéria