Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A Kormány 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

A Kormány 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

8. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez és a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések 

11. § (1) Az a személy, aki 
a) az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdésében vagy 
b) a  közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott 
életkort a veszélyhelyzet ideje alatt töltötte be, az R2., illetve a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti állami támogatásra való jogosultságát a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint érvényesítheti. 
(2) Jogosult az  első sikeres nyelvvizsga és az  első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az az (1) bekezdés a) pontja szerinti személy is, akinél 
a) az első sikeres komplex nyelvvizsgáról, illetve az R2. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap, 
b) az  R2. 1.  § 1.  pont c)  alpontja szerinti esetben az  egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, 
c) az R2. 1. § 1. pont d) alpontja szerinti esetben honosítási határozat kiállításának napja 
a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik. 
(3) Jogosult a  közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az  az (1)  bekezdés b) pontja szerinti személy is, akinél a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik. 
(4) Az R2. 1. § 1. pont b) alpontja szerinti esetben, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti legfeljebb 1  éves időtartam a  veszélyhelyzet ideje alatt járt le, az  állami támogatás az  R2. 3.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően teljes összegben jár, ha a  második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik.