Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A Magyar Tudomány Ünnepe - "Értékőrzés és tudományteremtés"

FELHÍVÁS


A bajai Eötvös József Főiskola a 2019/2020-as tanévben, igazodva az országos rendezvénysorozathoz, amelyben a magyar tudományt ünneplik (Magyar Tudomány Ünnepe, 2019. november 4–30. – „Értékteremtő Tudomány”) csatlakozott az országos meghirdetéshez, és az intézmény tudományos konferenciát rendez, az alábbi címmel:

ÉRTÉKŐRZÉS ÉS TUDOMÁNYTEREMTÉS

Az idei rendezvénysorozat kitüntetett célja: felhívni a figyelmet arra, hogy támogató környezetben valamennyi tudományterület megteremti – egy nemzet jólétét szolgálva, nemzeti kincseit gyarapítva – azt az értéket, amely annak megfelelő helyén hasznosul, és ezek az értékek természetükből adódóan más módon mérhetőek. A programsorozat foglalkozik azzal a jelenséggel, hogy több tudományterületen paradigmaváltás megy végbe napjainkban, valamint hangsúlyozza a kutatási eredmények felelős interpretálását. Az idei mottó felhívja a figyelmet a kutatói pálya vonzerejére is, és a kutatómunkát mint hivatást hirdeti a felnövekvő generációk számára.

Főiskolánk egész napos tudományos konferenciát szervez, különféle tudományterületeket kívánunk  megjeleníteni: elsősorban a pedagógiai és pszichológiai, valamint az olvasáskultúrához, a nyelv- és irodalomtudományhoz, az idegennyelv-oktatáshoz tartozó területeket, de helyet kapnak a matematika és természettudományok, valamint a gazdaságtudomány témái is.

Jelentkezés

Várjuk intézményünk oktatóinak és a tudományos diákköri munkáikat bemutató hallgatóinak, valamint más felsőoktatási intézmények oktatóinak és doktoranduszhallgatóinak jelentkezését.

A konferencia időpontja

Konferenciánkat 2019. november 20-án rendezzük. A jelentkezés feltétele, hogy e-mailben küldjék el az előadás munkacímét 2019. november 8-ig (12 óráig), valamint 5–10 soros tartalmi összefoglalót (abstractot). A Tudományos Bizottság ezeket mérlegelve dönt a téma szerepeltetéséről és a szekcióbeosztásról. 

A kapcsolattartó neve, e-mail címe: Szekulity Lívia szekulity.livia@ejf.hu.


A konferencia egyéb tudnivalóit (programját, a szekcióbeosztást stb.) újabb körlevelünkben fogjuk ismertetni a jelentkezőkkel.

Várjuk a jelentkezéseket s minden érdeklődőt szeretettel várunk, tiszteljék meg konferenciánkat!


Az EJF Tudományos Bizottsága nevében:
Bakonyiné dr. Kovács Bea, rektorhelyettes, a TB elnöke
Dr. habil. Tóth Sándor Attila, főiskolai tanár, a TB tagja, szervező
Dr. Horváth Csaba Árpád, főiskolai docens, a TB tagja, szervező

Címkék