Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A Pellérdi Általános Iskola Gyódi Telephelye német nemzetiségi tanító állást hirdet

A Pellérdi Általános Iskola Gyódi Telephelye pályázatot hirdet tanító munkakör betöltésére.

Pellérdi Általános Iskola Gyódi Telephelye

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7668 Gyód, Fő utca 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások megtartása. Német nemzetiségi órák, tanítói feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, német műveltségterületi tanító,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okmányok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
  • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 11.

Az álláshirdetés felhívása ide kattintva megtekinthető.