Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Alkalmas, motivált jelöltek

Az Eötvös József Főiskola a 2024. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében alkalmassági vizsgát és motivációs beszélgetést szervezett az intézménybe jelentkezőknek május 27-29-én.

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

A vizsganapok reggelén a megjelenteket dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, az intézmény rektora köszöntötte, aki beszédében részletes tájékoztatást nyújtott a felmérések menetéről.

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

Az alkalmassági vizsgaalkalomra a főiskola azon felvételizőket hívta meg, akik pedagógusképzésre jelentkeztek és az EJF-et jelölték első helyen.

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

Az óvodapedagógus és tanító alapszakra jelentkezők ének-zenei, testi és beszédalkalmassági vizsgán teljesítettek, a nemzetiségi szakokra jelentkezők idegen nyelvi tudásukról is számot adtak.

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő szakot választók beszédalkalmassági vizsgán vettek részt. 

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

A főiskola motivációs beszélgetéseket is tartott, kilenc bizottság fogadta a leendő hallgatókat. A 2024. évi felvételi eljárástól megváltoztak a pontszámítás szabályai. Az 500 pontos rendszer alapvetően megmaradt: a tanulmányi pontokból és az érettségi pontokból 200-200 pontot lehet szerezni, és ehhez jön még az intézményi 100 többletpont. Ez alapján a korábbi többletpontok rendszerét az intézményi többletpontok rendszere váltotta fel. Az intézményi többletpontokat minden felsőoktatási intézmény saját maga határozhatja meg. Az Eötvös József Főiskola által adható intézményi többletpontokba tartozik a motivációs beszélgetés.

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

A felvételizőknek és a felvételiztetőknek is újdonság volt a szóbeli meghallgatás. A motivációs beszélgetéseken a vizsgáztatók rövid bemutatkozást kértek a jelöltektől, valamint kötetlen társalgás keretében többek között megkérdezték tőlük, hogy miért esett a választásuk az intézményre, az adott szakra. A kérdezők a középiskolai tanulmányokról, élményekről is érdeklődtek. A beszélgetésen a jelöltek kommunikációs készségét, kifejezésmódját, beszédstílusát, mondanivalójának előadását is megfigyelték.

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

A meghallgatásokat követően a felvételi bizottságok értékelték a jelentkezők teljesítményét, és meghatározták az elért pontszámot. 

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

Három nap alatt közel 500 felvételiző látogatott a főiskolára és vonult a 18 vizsgabizottság elé. 

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.

Gratulálunk az eredményesen szereplő vizsgázóknak! Bízunk benne, hogy szeptembertől minél többüket hallgatóink sorában üdvözölhetjük! Köszönjük oktatóinknak és dolgozóinknak a vizsgák sikeres lebonyolítása érdekében végzett munkáját!

Alkalmassági vizsga és motivációs beszélgetés az EJF-en.