Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Az Erasmus+ program további szakmai eredményei

Az Eötvös József Főiskola által gondozott valamennyi képzés tekintetében meghatározó jelentőséggel bír az Erasmus+ nemzetközi mobilitási program.

Erasmus+

A program évről-évre hozzájárul, hogy a partnerintézményekkel karöltve olyan eredményeket tudunk felmutatni, melyek unikális képzéseink nemzetközi láthatóságát, megismertetését, illetve népszerűségét javítják, valamint kivívják a szakma gyakorlati képviselőinek elismerését. A képzések mentén formálódó együttműködések hozzájárulnak a szakmai tartalmak mélyítéséhez, a képzéseink nemzetközi dimenziójának növeléséhez. 

Erasmus+

A 2022/2023-as tanévben megvalósult Erasmus+ oktatói mobilitások a fenti törekvéseket szolgálták. A tanév során megvalósult oktatói mobilitások egyéni beszámolói ráirányítják a figyelmet a program jelentőségére, fontosságára. 

Huszár-Samu Nóra, főiskolai tanársegéd
Az Erasmus+ mobilitási program keretében 2023. május 15-19. között a Selye János Egyetem Pedagógusképző Karára látogattam mint az Eötvös József Főiskola Pedagógusképző Intézetének nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátora. 
Az intézményben vendégoktatóként workshopot tartottam a hallgatóknak az általános iskolai szövegértés fejlesztési lehetőségeiről, valamint részt vettem a Petőfi szimpóziumon mint előadó. Az ott-tartózkodásom során bővítettem szakmai kapcsolataimat az intézmény oktatóival és a pedagógusképzésben résztvevő kollégákkal, szakfelelősökkel. 

Huszár-Samu Nóra főiskolai tanársegéd

Ladányi Éva, főiskolai tanársegéd
Az Erasmus+ mobilitási program keretében 2023. május 15-19. között a Selye János Egyetem Pedagógusképző Karára látogattam Huszár-Samu Nóra kolléganőmmel. Tapasztalatot szereztem arról, hogy milyen módszertani eszközökkel dolgoznak a szlovákiai hallgatók a drámapedagógia, a bábhasználat területén. Természetesen ezeken az alkalmakon nemcsak a tapasztalatszerzésen volt a hangsúly, hanem olyan jógyakorlatok bemutatásán, amelyek már sikeresen megvalósultak az Eötvös József Főiskolán. Emellett közös gondolkodás keretében új, a neveléstudományban is releváns fogalmak iskolai keretek közé való beépíthetőségéről cseréltünk eszmét, mint az énhatékonyság, az iskolai jóllét.

Ladányi Éva főiskolai tanársegéd

Dr. Patocskai Mária, főiskolai docens
Több évre visszanyúló szakmai kapcsolat fenntartása és fejlesztése érdekében Erasmus+ mobilitási program keretében 2023. március 27-31. között a komáromi Selye János Egyetem Pedagógiai Fakultására utaztam. 
Az óvópedagógus, tanító szakos és biológia szakos hallgatóknak környezetvédelem és természetismeret tartalmú órákat tartottam a pozitív környezeti attitűd fejlesztése érdekében. Az óratartáson kívül a szakmai együttműködést biztosítva közös kutatásba kezdtünk az egyetemista/főiskolai hallgatók logikus gondolkodására vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban kérdőívet alkottunk, amelynek eredményeit a következő hónapokban dolgozzuk fel és értékeljük. A közös kutatás szervezésén túl számba vettük a publikálási lehetőségeket. A látogatás plusz eredménye, hogy a magyar nyelvű rádió környezet témájú műsorának következő részében meghívást kaptam egy környezetvédelmi témájú beszélgetésre. Összefoglalva elmondható, hogy az Erasmus+ oktatói mobilitások számos hozadékkal bírnak mindkét fél számára.

Dr. Patocskai Mária főiskolai docens

Dr. Bordás Sándor, főiskolai docens
2023. május 31. és június 2. között a Josip J. Strossmayer Egyetem, Eszék Bölcsésztudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén vettem részt az Erasmus+ mobilitási programban. A program lehetőséget adott arra, hogy a fogadó intézmény hallgatóival megismertessem az EJF képzésein igen nagy népszerűségnek örvendő gyermekirodalom releváns témaköreit. A kint töltött idő alkalmat adott, hogy az ottani kollégákkal is megismerkedjek, szakmai kapcsolataim bővítsem. Nagyon örülök, hogy részt vehettem a programban, és nagyon hasznosnak vélem az Erasmus+ mobilitás lehetőséget.   

Dr. Bordás Sándor főiskolai docens

Címkék