Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Együttműködési megállapodás az eszéki egyetemmel

megállapodás aláírása

Az Eötvös József Főiskola és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Oktatás- és Neveléstudományi Kara között november 13-án került aláírásra egy együttműködési megállapodás.

A horvát nemzetiségi tanító és óvodapedagógus szakképzettség megszerzésével kapcsolatban olyan program valósulhat meg, melyben a horvát nyelv tantárgypedagógiáján kívül a szakterületek módszertanát és szaknyelvét is anyanyelvi vendégelőadók oktatják. Az iskolai és óvodai gyakorlatok keretében mindkét intézmény biztosít hospitálási lehetőségeket a jövőben, illetve közös továbbképzések, konferenciák, workshop-ok megrendezését is rögzítették aláírásukkal az intézményvezetők.