Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Felhívás a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjához kapcsolódó Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2023/2024. tanévre

A Magyarországi Református Egyház a 2023/2024-es tanévre is meghirdeti a Református Óvodapedagógus Tanulmányi (Gyakornoki) Ösztöndíj – és Mentorprogram pályázatát.

Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi református fenntartású óvodákban a pedagógus utánpótlást biztosítani lehessen kiválóan képzett, keresztyén hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező óvodapedagógussal.

Az ösztöndíjra jogosult minden hazai óvodapedagógus-képzésben részt vevő nappali, levelező, vagy esti tagozatos végzős hallgató, aki vállalja, hogy a Kiíró által javasolt, vagy maga által megjelölt református fenntartású intézményben tölti 240 órás (egybefüggő) gyakorlatát, és a közzétett listáról – vagy a maga által - választott református fenntartású intézményben kezdi meg gyakornoki idejét. Továbbá vállalja, hogy az óvodapedagógus végzettség/szakképzettség megszerzését követően közvetlenül - maximum 3 hónapon belül - teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít abban a református fenntartású óvodában, ahol gyakornoki idejét megkezdte, vagy bármely más református óvodában. A fentiek mellett elvárás, hogy ezen foglalkoztatási jogviszonyát az ösztöndíj lejártát követő 18 hónap időtartamban fenntartja.
A református hitvallás előny, de nem feltétel a pályázók körét illetően.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. szeptember 25.

A pályázati határidőt meghosszabbították! 

A pályázatok beérkezésének új határideje: 2023. november 6. (Hiánypótlási határidő: 2023. november 13.)
Az igénylés elbírálásának új határideje: várhatóan 2023. november 27. 

További részletek az ösztöndíjprogrammal kapcsolatban, az alábbi linken érhetőek el: https://www.orszagosovodaprogram.hu/osztondijprogram/ 

A részletes pályázati felhívás itt olvasható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nemzetiségi szakirányos végzős hallgatók nem tudnak a felhívásra pályázni. A nemzetiségi szakirányon tanulmányokat folytatók a 8 hetes gyakorlatukat kötelezően egy horvát/német nemzetiségi intézményben kötelesek végezni, és ott mindkét nyelven nevelést/oktatást megvalósítani.

ROTOM szórólap
Letölthető dokumentum