Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Fókuszban a hallgatói tudományos munkák

A főiskola Tudományos Diákköri Tanácsa TDK Napot szervezett 2024. április 30-án. Az intézményi TDK konferencián a hallgatóknak lehetősége nyílt tudományos kutatómunkájuk eredményeinek bemutatására. A program keretében az elmúlt időszakban kimagasló versenyeredményeket elért pedagógushallgatók is megoszthatták a megmérettetések során szerzett saját tapasztalataikat hallgatótársaikkal.

TDK Nap a főiskolán.

Az eseményen dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd röviden tájékoztatott a tudományos diákkör tevékenységéről, az országos konferenciára való jelentkezés feltételeiről.

TDK Nap a főiskolán.

Zsifkovics Nikolett, IV. évfolyamos német nemzetiségi tanító szakos hallgató kezdte az előadások sorát, aki a XXV. Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen különdíjban részesült a bemutatott innovatív módszertani szemléleten alapuló óratartásáért. A végzős hallgató ismertette pedagógiai módszerét, a háromnapos verseny menetét és programját, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenéznie. Az előadás végén 4. osztályos diáksereggé változott a közönség ízelítőt kapva a Debrecenben bemutatott módszerből. Hallgatónk élménybeszámolójával biztatta szaktársait, hogy vegyenek részt ilyen és hasonló versenyeken, próbálják ki magukat.

TDK Nap a főiskolán.

A folytatásban Aradi-Szabó Barbara, végzős óvodapedagógus szakos hallgató A mesék világa kreatív megközelítéssel című szakdolgozati témáját és saját készítésű kreatív élménypedagógiai eszközeit (mesetérkép, meseernyő, szenzoros mesedoboz stb.) mutatta be. Barbara tanítói diplomáját az EJF-en szerezte, jelenleg az óvodapedagógus képzés végén jár. 

TDK Nap a főiskolán.

A megjelentek a továbbiakban két angol nyelvű előadást hallgathattak meg. Kovács Kinga és Kocsis Virág, I. évfolyamos óvodapedagógus szakos hallgatók az amerikai irodalomból ragadtak ki egy művet: John Steinbeck The Pearl (Az igazgyöngy) című novelláját elemezték. Az először 1947-ben megjelent történet egy gyöngyhalászt, Kinót követi nyomon, aki egy csodálatos igazgyöngyöt talál. A birtokában lévő kincs megváltoztatja a főhős életkörülményeit és az emberi viszonyokat azáltal, hogy felébreszti a kapzsiságot és az emberi lélekben rejlő gonoszt, amely végül elvezet fia, Coyotito tragikus halálához.

TDK Nap a főiskolán.

Kovács Kinga, I. évfolyamos óvodapedagógus arról beszélt, hogy a novella alapját képező történetet az író egy expedíció során hallotta La Paz-ban, amelyben tengerbiológus barátja, Ed Ricketts is részt vett. A későbbiekben Steinbeck ezt változtatta meg és dolgozta fel a The Pearl című novellában. Az író olyan örökérvényű témákkal szembesíti az olvasót, mint a természet és az ember kapcsolata, a jó és a gonosz viszonylagos volta, az érték és a vagyon kérdése. Kocsis Virág, óvodapedagógus szakos hallgató a novella által elmesélt történet történelmi és társadalmi vonatkozásait és annak hatásait vizsgálta az őslakos család sorsán keresztül, akik a saját szülőföldjükön a gazdag, fehér hódítók által szegénységbe és nincstelenségbe taszítottak életét kénytelenek élni, míg az igazgyöngy megtalálása tragikus fordulatot nem hoz létükbe. A pedagógusjelöltek előadásaik megtartásával számot adtak magas szintű nyelvtudásukról és a választott téma iránti érzékenységükről is.

TDK Nap a főiskolán.

A konferencia zárásaként Biró Dominika, elsőéves csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgató a Többet ésszel, mint erővel című népmesét mondta el. Mesemondásával III. helyezett lett a Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyen, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara rendezett április 26-án Budapesten.

TDK Nap a főiskolán.

A főiskola hallgatói ez alkalommal is tanúbizonyságot tettek tudományos munkáik sokszínűségéről, azok magas szakmai színvonaláról.

TDK Nap a főiskolán.

Gratulálunk hallgatóinknak és a témavezető oktatóknak!

Címkék