Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Fókuszban a különleges bánásmódot igénylő gyermekek

A 2023. október 28-i a különleges bánásmódot igénylő gyermekek témakörrel foglalkozó kurzus keretében Borszéki Szabolcsné Gábris Virág tanársegéd együtt gondolkodásra (interaktív előadásrésszel) invitálta a szakirányú továbbképzési szakokon hallgató gyakorló pedagógusokat.

Fókuszban a különleges bánásmódot igényló gyermekek

Rendkívüli az emberekkel foglalkozók felelőssége. Szem előtt tartva, hogy elvárt a pedagógusok magas szintű tárgyi és módszertani tudása, valamint képessége a bármilyen irányú ’másság’ gondozására, kiemelt cél, hogy fokozottabb problémaérzékenységgel bíró, megalapozottabb és komplexebb ismeretekkel rendelkező, felkészültebb, hatékonyabb problémakezelésről tanúbizonyságot adni tudó pedagógus-generáció képződjön.

Fókuszban a különleges bánásmódot igényló gyermekek

A különleges bánásmód igényét / az egyéni sajátosságokat figyelembe véve differenciáltan kezelni a mai nevelési-oktatási rendszer általános pedagógiai gyakorlata nem képes. „A mai magyar nevelési-oktatási rendszer egyik alapproblémája, hogy nem veszi tudomásul, vagy nem tudja kezelni az egyének és csoportok sokféleségét, hogy nem mozgósít az egyéni életutak, életesélyek megtalálására…”(1) – támasztja alá gondolataim Bárdossy Ildikó is. A nevelési-oktatási intézmény nehezen vagy nem a leginkább megfelelő módon próbál alkalmazkodni a falai közötti sokféle mássághoz. 

Fókuszban a különleges bánásmódot igényló gyermekek

A rendszer gyengeséget jelölő kiemelt elemek, melyek napjainkban tetten érhetők: 

  • gyakran nem megfelelő, illetve hiányzik a 'másság' felkutatásának, azonosításának gyakorlata 
  • új szerepek lennének szükségesek a fejlesztésben (pl. egyéni mentorok hiánya) 
  • nem megfelelő a kooperáció a családdal 
  • kevés a szakember (tovább)képzés 
  • komplex fejlesztő programok hiánya (hisz’ a képességfejlesztés mellett a személyiségtényezők formálására is gondot kellene fordítani) 

Fókuszban a különleges bánásmódot igényló gyermekek

Napjaink gyakorló pedagógusai gyakran úgy gondolják, hogy baj van a gyermekkel akkor is, ha átlagtól elmaradó, s akkor is, ha az átlagot meghaladó (de pláne, ha mindkettő, azaz ún. 'kettős különlegességű tehetség'). Adódnak a kérdések: Ahol nincs célzott fejlesztés az intézményekben, nincsenek segítő (fejlesztő/gondozó) központok, hogyan valósul meg a gyermekek képességeinek fejlesztése, ill. maximális kibontakoztatása? A pedagógusok mennyire felkészültek, illetve vállalják-e, s amennyiben igen, milyen mértékben a differenciált fejlesztést? Ki alkalmas a különleges bánásmódot igénylők fejlesztésére? 

Fókuszban a különleges bánásmódot igényló gyermekek

(1.) Bárdossy Ildikó (2006): A befogadó iskola és környezete. In.: Új Pedagógiai Szemle, 03. sz. 

Írta: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

Fókuszban a különleges bánásmódot igényló gyermekek