Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Folytatódott az online előadássorozat a fenntarthatóság témakörében az EJF-en

Az Eötvös József Főiskolán 2021. április 19-én folytatódott A fenntarthatóság szerepe és jelentősége napjaink oktatásában című online előadássorozat. A rendezvény célja a fenntarthatóság kihívásainak és megoldásainak elméleti vizsgálata a gazdasági és a pedagógiai területek egyes kérdéseiben, különös tekintettel a Kárpát-medence egységes gazdasági térszerkezetének tükrében. Az előadók a Főiskola képzési területe mentén kialakított és működtetett homogén szakmai hálózat külföldi tagjai voltak, akik a Kragujevaci Egyetem Jagodinai Pedagógiai Tudományok Karának elismert oktatói.

Doc. dr Marija Stanojevic Veselinovic a német nemzetiségi oktatás lehetőségeiről, jövőbeni kihívásairól tartott előadást Sustainable Pedagogy Methods in Teaching of German Language in Primary School címmel. Az előadás sajátossága, hozzáadott értéke, hogy általános következtetéseket vont le a nemzetiségi oktatás általános tendenciájára, fenntarthatóságára vonatkozóan. Az online esemény második részében az oktató az intézmény képzési kínálatát mutatta be, majd a gondozott képzési portfóliót is ismertette a hallgatósággal.

Doc. dr Marija Stanojevic Veselinovic előadása.

Doc. dr Marija Stanojevic Veselinovic előadása.

Prof. dr Aleksandra Mihajlovic a Primary Mathematics Education and Teaching Sustainable Development Goals című előadásával a hosszútávú fenntarthatóság érdekében a matematika szerepét, oktatásmódszertani változtatását hangsúlyozta, hiszen napjaink változó világában az általános iskolások ingerkörnyezete megköveteli a játékos módszertani, didaktikai és pedagógiai módszerek vegyítését a tanulók figyelmének felkeltése és érdeklődésének megtartása érdekében.

Prof. dr Aleksandra Mihajlovic előadása.

Prof. dr Aleksandra Mihajlovic előadása.

Doc. dr Jelena Mladenovic az oktatási intézmények szemléletmódváltásának szükségességét nyomatékosította Raising awareness of the need for sustainable development - what can I do? című előadásában. Kiemelte, hogy a versenyszférához hasonlóan a közintézmények is bizonyos szintű szemléletváltozáson esnek át, így figyelembe kell venniük a hosszú távú fenntarthatóság érdekében a képzési kínálat és az alkalmazott oktatási gyakorlat releváns elemeit.

Doc. dr Jelena Mladenovic előadása.

Doc. dr Jelena Mladenovic előadása.

Prof. dr Nenad Vulovic Sustainable matchematical Model of Teaching during Covid 19 pandemic témában adott elő. A prezentáció során kitért és bemutatta az általános iskolai tanulók körében végzett felmérésük eredményeit, amelyeket a koronavírus idején alkalmazott távoktatás révén értek el. Az eredményeket összevetette a „békeidőben” végzett referencia eredményekkel. A két eltérő oktatási módszertannal jellemezhető időszak eredményei lényeges eltéréseket mutatott. A felmérés ráirányította a személyes oktatás jelentőségére a figyelmet, az általános iskolában a kompetenciák átadása nélkülözi a személyes jelenlétet.

Prof. dr Nenad Vulovic előadása.

Prof. dr Nenad Vulovic előadása.

Prof. dr Marko Djordjevic Sustainability of media online teaching during Covid 19 pandemic elnevezésű prezentációjában a kommunikáció szerepének jelentőségére összpontosított. A kommunikációs csatornák alkalmazása ellenére fontos az egyértelmű, pártatlan kommunikáció, független annak „környezetétől”. A stratégiai szemlélet jelentősége, szerepe a különböző médiumokat is eléri, így napjaink hektikusan változó elvárásai, kihívásai a közösségi média szereplőit is érinti, azaz a szakemberképzés bázisát képző felsőfokú intézmények szerepe is hangsúlyos.

Prof. dr Marko Djordjevic előadása.

Prof. dr Marko Djordjevic előadása.

Az előadások az EFOP-3.4.3-16-2016-00003 „Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért” pályázat keretében valósultak meg.