Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Gyakorlatorientált foglalkozások a pedagógusképzésben

Az Eötvös József Főiskolán folyó pedagógusképzés egyik erőssége a magas szintű elméleti, módszertani ismertetek oktatásán túl a gyakorlatorientált jelleg. A kötelező szakmai gyakorlat a képzés elengedhetetlenül fontos része, amely rendszerint tantermi foglalkozásokkal, szakmai kirándulásokkal is kiegészül. 

Gyakorlatorientált pedagógusképzés az EJF-en

A 2023/2024-es tanév tavaszi félévében is számos program valósult meg, amelyeken a leendő pedagógusok módszertani ismereteiket bővíthették közvetlenül a gyermekközösségekben. Borszéki Szabolcsné Gábris Virág, az EJF oktatója többféle interaktív foglalkozást, eseményt szervezett. 

Gyakorlatorientált pedagógusképzés az EJF-en

A tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók április hónapban az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvodában jártak Mozgáskotta- és Okostornafoglalkozáson. Az elméleti előadást, valamint a gyakorlati bemutatót György Erika, intézményvezető tartotta.

Gyakorlatorientált pedagógusképzés az EJF-en

A foglalkozáson alkalmazott módszer játékos módon fejleszti a gyerekek testi és értelmi képességeit. A gyerekek megismerkedtek az eszközökkel, majd változatos, élvezetes és játékos mozgásokra, szerteágazó tanulási folyamatokra nyílt lehetőségük.

Gyakorlatorientált pedagógusképzés az EJF-en

A pedagógus szakképzettséghez követelmény a hospitálás, amelynek keretében a hallgatók tanórát vagy foglalkozást látogatnak. Az intézményi integráció és inklúzió hatékony vizsgálatának fontos részét képezi, hogy a fejlődési és pedagógiai történéseket a maguk természetes környezetében tanulmányozzák. Ennek célravezető módszere a megfigyelés.

Gyakorlatorientált pedagógusképzés az EJF-en

Az EJF-en tanulmányokat folytató pedagógushallgatók az integráló közösségben való hallgatói hospitálás alkalmával május elején két alkalommal a Bajai Szentistváni Általános Iskolába látogattak, mentorpedagógusuk Vörös Zsuzsanna volt.

Gyakorlatorientált pedagógusképzés az EJF-en

A főiskolán tantermi körülmények között a tanév során gyakran zajlik demonstrációs óra. Május elején az óvoda-iskola átmenet intervallumában lévő, 1. osztályfokon tanuló gyermek volt a hallgatók vendége. A hallgatók foglalkozásokat vezetve ültették át az elméleti ismereteiket a gyakorlatba.