Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Gyakorlatorientált pedagógusképzés az Eötvös József Főiskolán

Hallgatóink a pedagógusképzéseink Integrált nevelés specializációjának tananyaga által – ismereteket szerezve az óvodás és az általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermekek tanulással kapcsolatos sajátosságairól – segítséget kapnak az óvoda és az iskola közötti átlépés nehézségeinek feltárásához, a felmerülő problémák kezeléséhez. Képessé válnak megítélni a gyermekek fejlettségi szintjét, ismerik a gyermeki teljesítménymérésre szolgáló eszközöket és fejlesztési tervet tudnak kidolgozni a felismert hiányosságok kompenzálására. 

Hallgatónk egy hét éves kislánnyal.

Célunk, hogy a leendő pedagógusainknak lehetősége nyíljon arra, hogy az általuk nevelt, tanított, fejlesztett gyermekekkel a szükséges ismeretanyagot, jártasságokat, készségeket és képességeket változatos helyzetekben és eszközökkel kipróbálhassák, elsajátíthassák szem előtt tartva, hogy olyan tudásra van szükségük a gyermekeknek, ami gondolkodási sémákhoz kötött, alapja a koncentrált figyelem, a jó rövid és hosszú idejű emlékezet, a rugalmas problémakezelés, és a változatos megoldási stratégiák alkotására való képesség.

Hallgatónk a hét éves kislánnyal.

Elengedhetetlen a szemléletbeni (előítélet-mentesség), valamint módszertani megújulás mellett – szem előtt tartva, hogy a közoktatásnak, a pedagógiai innovációnak lehetősége az iskolarendszer és az oktatás-nevelés modernizációjában van – a társadalmi integráció elősegítése. Ennek megvalósításához járul hozzá, hogy a hallgatók megismerik az eltérő nevelési-oktatási igényű gyermekek együttnevelésének alapfeltételeit, speciális kérdéseit, így kapva segítséget az egyéni sajátosságokra alapozott integrált közegben történő pedagógiai munkájukhoz. 
A pedagógusjelöltek olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyeknek köszönhetően személyiségközpontú szemlélettel, az egyéni fejlettségi szint megállapítását követően az egyéni képességek fejlesztésével és kibontakoztatásával képesek hatékony pedagógiai munkát végezni.

Írta: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág, EJF 

A hét éves kislány a foglalozáson.

Hallgatóink a gyakorlati foglalkozáson.