Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Hagyományközvetítés az oktatásban

Együttműködési megállapodást kötött az Eötvös József Főiskola és a Duna Népművészeti Alapítvány 2024. június 12-én. A hivatalos iratot dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, rektor és Ölveczky Tamás, kuratóriumi elnök látták el kézjegyükkel.

Együttműködési megállapodás a Duna Népzene-Néptánc Tanodával.

A partnerség elsődleges célja megismertetni a főiskolán tanulmányokat folytató pedagógushallgatókkal a Tanoda tevékenységét, majd bevonni őket az általuk képviselt népművészeti oktatás mindennapjaiba. 

Együttműködési megállapodás a Duna Népzene-Néptánc Tanodával.

Főiskolánkon kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy olyan képzési lehetőségeket is biztosítsunk a hallgatóknak, amelyek ugyan kívül esnek a tanrenden, de segítik őket abban, hogy komplex szemléletű pedagógusokká váljanak, és a lehető legszínesebb módszertani eszköztárral rendelkezzenek. A Miskolczy Szakkollégium Ladányi Éva vezetésével ebben komoly szerepet vállal. Küldetésünk, hogy a pedagógushallgatók néptánc és népzene iránti érdeklődését felkeltésük, mélyítésük, hiszen az ebből származó örömöket, élményeket a későbbi nevelő-oktató munkájukban is kiválóan kamatoztathatnak a gyermekközösségekben – mondta a rektor.

Együttműködési megállapodás a Duna Népzene-Néptánc Tanodával.

A jelenlévők örömüket fejezték ki, hogy a közös munka megkezdődhet.