Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Ismét lehet jelentkezni a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programba

A Program a pedagógushallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. Az ösztöndíj összege 125.000 forint, 250.000 forint, vagy 375.000 forint/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredménytől, illetve attól, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálja.

A Programban azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzésen, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon megkezdték tanulmányukat. Azok jelentkezését is várják, akik a meghatározott szakokon már régebb óta folytatnak tanulmányokat. 

Már nem csak a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézményekben, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány (ún. modellváltó egyetemek) által fenntartott felsőoktatási intézményi fenntartású, vagy egyházi, egyházi felsőoktatási intézményi fenntartású köznevelési intézményben, hanem állami felsőoktatási intézmény által fenntartott, illetve 100%-ban állami tulajdonban lévő köznevelési intézményben is elhelyezkedhet.

A pedagógusi munkavégzés időtartama kötött, legalább addig tart, ameddig a hallgató a tanulmányok során az ösztöndíjat kapta. A végzett hallgató természetesen önállóan is kereshet megfelelő munkahelyet, és vállalhat munkát olyan köznevelési intézményben, amely részt vesz a Programban, amennyiben nem felel meg számára a Klebelsberg Központ által felajánlott, szakképzettségének megfelelő állások egyike sem. Az ösztöndíjas indokolt esetben szüneteltetheti a munkába állását, például gyermekvállas esetén, vagy ha doktori tanulmányokat folytat.     

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program a 2013/2014-es tanévben indult el, azóta összesen 5150 ösztöndíjas tanulmányait támogatta, akik közel 8 milliárd forint összegű ösztöndíjban részesültek. 2018 szeptembere óta 2119 pedagógus végzettséget és szakképzettséget szerzett ösztöndíjas kezdte meg a pályáját köznevelési intézményekben a programnak köszönhetően. 2023 őszén a Klebelsberg Központ legalább 435 új pedagógust készül elhelyezni a programnak köszönhetően.

Új pályázatokat 2023. október 3-tól (kedd) lehet benyújtani a http://osztondij.e-kreta.hu felületen. A Pályázat elektronikus formában és postai úton/ügyfélkapun keresztül történő benyújtási határideje: 2023. október 27. (péntek).

A Programról bővebb információ, illetve a pályázati kiírás az alábbi címen található: https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij