Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Keretmegállapodás az Eperjesi Egyetemmel

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, az Eötvös József Főiskola rektora és dr. Kónya Péter, a szlovákiai Eperjesi Egyetem rektora 2023. január 24-én együttműködési keretmegállapodást írt alá a bajai főiskolán.

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor és dr. Kónya Péter rektor.

Az együttműködés több területet érint, a megállapodás egyik fontos eleme a két felsőoktatási intézmény közötti diákcsere támogatása. A szerződés rögzíti, hogy a dokumentumot aláíró intézmények együttműködnek egymással annak érdekében, hogy hallgatóik és oktatóik csereprogramokban vehessenek részt. A felek elkötelezettek a közös kulturális programok és tudományos kutatási programok megvalósításában is.
A jövőbeni tervek között szerepel, hogy az Erasmus+ program további kihasználásának érdekében partnerintézményi kapcsolat jöjjön létre, melynek eredményeként a főiskola és az egyetem hallgatói a pedagógus- és gazdasági képzésekhez kapcsolódva külföldi környezetben is bővíthetik tudásukat, tapasztalatokat szerezhetnek.