Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Készen állnak hivatásuk gyakorlására

Az Eötvös József Főiskola 2023. június 5-14. között rendezte meg a nyári záróvizsgákat. 

Nyári záróvizsgák 2023

Nyolc záróvizsga-bizottságban 77 hallgató adott számot tudásáról. A záróvizsgázó hallgatók megvédték szakdolgozatukat, majd tételt, tételeket húztak, melyeket kidolgozás után kifejtettek. A végzősöket nem csak oktatóik hallgatták meg és értékelték, a vizsgabizottságokban nevelési-oktatási intézmények, szakmai szervezetek képviselői is dolgoztak.

Nyári záróvizsgák 2023

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor a záróvizsgák kapcsán elmondta: az idei tanév végén is jól felkészült szakemberek kerülnek ki az intézményből. A hallgatók közül többen kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el. A pedagógushallgatók mindegyike tisztában van a módszertannal és a gyakorlattal, készen állnak hivatásuk gyakorlására.

Nyári záróvizsgák 2023

A főiskolán tanító alapszakos (matematika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret, ének-zene, testnevelés műveltségi területen); tanító alapszakos német nemzetiségi szakirányon; tanító alapszakos horvát nemzetiségi szakirányon; óvodapedagógus alapszakos; óvodapedagógus alapszakos német nemzetiségi szakirányon; óvodapedagógus alapszakos horvát nemzetiségi szakirányon; csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakos, kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szakos; fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakos, valamint gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók tettek sikeres záróvizsgát.

Nyári záróvizsgák 2023

A hallgatók 2023. június 23-án vehetik át diplomájukat a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban.

Nyári záróvizsgák 2023

Gratulálunk végzett hallgatóinknak a sikeres záróvizsgához!

Nyári záróvizsgák 2023

Címkék