Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Tovább folytatódik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program, idén pedig a tanító alapképzési szakon tanulmányokat folytatókra is kiterjesztésre került.

KK logó

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által alapított ösztöndíj, melynek célja, a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógusutánpótlás biztosítása.

Az Ösztöndíjprogramban való részvételre azok a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgatók jogosultak, akik a pályázat benyújtásának időpontjában:

  • egységes, osztatlan tanárképzést, gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytatnak,
  • és vállalják, hogy oklevelük megszerzését követő fél éven belül a végzettségüknek és szakképzettségüknek megfelelő pedagógus jogviszonyt létesítenek, illetve tartanak fenn a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) által felajánlott, valamely Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézményben.

A Kormány döntése alapján a 2020/2021. tanévtől már a tanító alapképzési szakon tanulmányokat folytatók is pályázhatnak az ösztöndíj programra.

Az ösztöndíjak összege differenciált: 125.000.- Ft., 250.000.- Ft. vagy 375.000.- Ft./félév/fő összegben kerül megállapításra.

Az ösztöndíj a pályázat elnyerését követően az ösztöndíjas tanulmányai során félévente folyósítható, ha az adott félévben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya nem szünetel. Az ösztöndíjas jogviszony második felétől az ösztöndíjak összegét a Klebelsberg ösztöndíj Bizottság minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az ösztöndíjas utolsó aktív félévében elért tanulmányi eredménye fegyelembevételével. Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan, 0.- Ft., 125.000.- Ft., 250.000.- Ft. vagy 375.000.- Ft./félév/fő közötti összegben történik. Az oklevelet szerzett ösztöndíjasok részére a Központ a pályázat benyújtásakor az ösztöndíjas által megjelölt három megyéből, valamely Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményében ajánl fel pedagógus állást.

 A 2020/2021. tanévi pályázati időszak 2020. október 1-én indult, a pályázatok benyújtására 2020. október 22-ig van lehetőség.

Az Ösztöndíjprogram 2020/2021. tanévre vonatkozó Működési szabályzata és pályázati kiírása a www.kk.gov.hu oldalon érhető el. 

A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani.
A pályázat elektronikus benyújtására az alábbi felületen van lehetőség: http://osztondij.e-kreta.hu. 
 
A pályázatok értékelése és elbírálása 2020 novemberében történik meg. A pályázatokkal kapcsolatos döntésről a Központ a döntés meghozatalát követő 10 napon belül elektronikus levélben -az eredményektől függetlenül- minden pályázónak értesítést küld.

Címkék