Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Kutyák a tanteremben

Az intézményrendszerben történő nevelési, oktatási, fejlesztési folyamatokban a játékosság és a motiváció fontos tényezők. Az állatok bevonása a foglalkozásokba vagy gyógypedagógiai és egyéb fejlesztésekbe e két fő alappillér fényében történik. 

Állatasszisztált foglalkozás az EJF-en.

Az állatterápia, illetve az állattal segített terápia adaptálásának lehetőségét gyermekek körében az általános és fejlesztő pedagógiai gyakorlat vonatkozásában is vizsgáljuk.

Állatasszisztált foglalkozás az EJF-en.

2023. október 20-án a hallgatók a Korsós Móni (segítő kutyakiképző szakember) által vezetett foglalkozásán szerezhettek tapasztalatokat arról, hogy ember és állat (kutya) között mennyire sajátos kapcsolat jöhet létre. Új ismeret vagy már meglévő tudás más helyzetben való gyakorlásánál is kiválóan alkalmazható az állatasszisztált terápia: ott, ahol a játékba ágyazva örömtevékenységgé válik a tanulás. A szociális területen az együttműködés, a kölcsönös figyelem, társas helyzetek gyakorlása is lehetővé válik. A kutya motiváció és jó példaadó, nem tesz különbséget, mindenkit elfogad.

Állatasszisztált foglalkozás az EJF-en.

Az állatok motivációs szerepe rendhagyó: az állatasszisztált pedagógia ösztönző erejét az állat, a játék, a mozgás, ismeretek és feladatok adják. A feladatok végrehajtásának igénye, a szereplés és teljesítmény is motiváló hatással bír, melyeket mindig az adott életkor sajátosságaihoz és az egyén vagy csoport képességeihez kell igazítani. Mindezen komplexitás központjában maga az állat áll, mely felkelti az ember kíváncsiságát is, megnyitja érzékszerveit és fókuszálja a figyelmét. A játék örömforrás és önkifejezési mód, mely köré szerveződik a foglalkozás.

Állatasszisztált foglalkozás az EJF-en.

A hallgatók megbizonyosodhattak arról, hogy napjainkban jó gyakorlatnak bizonyul az állatasszisztált pedagógia, s annak az általános pedagógiai gyakorlatba történő adaptációja.

Állatasszisztált foglalkozás az EJF-en.

Írta: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág