Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Ösztöndíj pályázat a horvát nemzetiségi tanító és óvodapedagógus hallgatók számára

Ösztöndíj pályázat a horvát nemzetiségi tanító és óvodapedagógus hallgatók számára 
a Térítési és Juttatási Szabályzat 11. sz. melléklete szerint

1. Az Eötvös József Főiskola a NEMZ-N-21-0137 A horvát nemzetiségi pedagógus továbbképzés 2021. évi támogatása” c. pályázatból ösztöndíjat biztosít a horvát nemzetiségi pedagógus szakos hallgatók számára.

2. Az ösztöndíj célja: a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt (nappali, levelező) létesített és szakmailag elhivatott nemzetiségi óvodapedagógus, tanító hallgatókat ösztöndíjban részesíteni.

3. A pályázatból 2 fő támogatható, fejenként egyszeri 60. 000 Ft-os összeggel.

4. A hallgatók az ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújtanak be.

5. A pályázatokat a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet titkárságán kell leadni. A pályázati idő maximum 10 naptári nap, a határidő lejárta után a pályázatot egy héten belül el kell bírálni.

6. Beadási határidő: 2021. december 10.

7. A pályázás módja: a szociális helyzet felmérésére az alábbi űrlapot rendszeresítettük: https://ejf.hu/form/kerdoiv-djb. Az űrlap kitöltése része a pályázatnak.
A pályázathoz kapcsolódó további dokumentumokat (horvát nyelvű vázlatos önéletrajz, motivációs levél, rászorultság rövid indokolása, oktatói és HÖK ajánlás) elektronikus úton (email cím: kocsis.adrienn@ejf.hu) szükséges a megadott határnapig megküldeni.

8. A pályázatokat a rektor által kijelölt eseti bizottság bírálja el.

9. Szempontok az ösztöndíjpályázat elbírálásához:

  1. A hallgató tanulmányi eredménye, előrehaladása a kérvény benyújtását megelőző félévben a Tanulmányi és Felnőttképzési Csoport igazolása és a támogató oktatói, HÖK vélemények alapján – 30%.
  2. A hallgató szociális helyzete, a rászorultság mértéke – 50%.
  3. A hallgató közéleti, kulturális tevékenysége (egyéni indoklás, valamint a HÖK és az oktatói vélemény alapján) – 20%.

10. A szempontok között a bírálóbizottság a speciális eseteknek megfelelően eltérően is súlyozhat.

11. A benyújtott dokumentumok valódiságáért a hallgató felel. Amennyiben a hallgató valótlan tényeket, adatokat közöl, az ösztöndíj-lehetőségből kizárásra kerül.