Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös József Főiskola ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet keretében 

„Nemzetközi nyelvfejlesztő projekt megvalósítására".

Az Eötvös József Főiskola a NEMZ-N-24-0079 számú pályázatból ösztöndíjat biztosít a német nemzetiségi pedagógus szakos hallgatók számára.

A pályázat célja: gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi környezetben.

A program megvalósításának helyszíne: Sprachschule Hollabrunn, Ausztria (A-2020 Hollabrunn)

A program megvalósításának időpontja: 2024. augusztus 19.- 2024. augusztus 31.

Az ösztöndíj fedezi a hollabrunni oktatók kurzus díját, délutáni német nyelvű programokat, egynapos szervezett kirándulás, szállást, teljes ellátást.
A kiutazás önköltséges, ösztöndíj nem nyújt fedezetet költőpénz és az árfolyamkockázat biztosítására. A nyelvtanfolyam díjának kifizetése az Ösztöndíjas feladata és felelőssége legkésőbb a lent megjelölt határidőig!

Pályázati feltételek

  • Aktív hallgatói jogviszony.
  • A pályázó vállalja, hogy a 2024/2025-es tanévben tanulmányait az EJF-en folytatja.
  • A pályázó vállalja, hogy amennyiben bármilyen okból nem vesz részt a programban, a folyósított ösztöndíjat egy összegben visszatéríti a Főiskolának.
  • A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázata esetén Támogatási szerződést köt a Főiskolával.

A pályázás módja

  • A szociális helyzet felmérésére a Neptunon keresztül elérhető űrlapot rendszeresítettük.
    • Elérési útvonal: NEPTUN/ Ügyintézés/ Kérvények/ „Szociális támogatás megítélése”. Az űrlap kitöltése része a pályázatnak.
  • Német nyelvű vázlatos önéletrajz, valamint motivációs levél leadása elektronikus úton Kocsis Adrienn intézeti előadó részére. E-mail cím: kocsis.adrienn@ejf.hu 

Szempontok az ösztöndíjpályázat elbírálásához:

1. A hallgató tanulmányi eredménye, előrehaladása a kérvény benyújtását megelőző félévben a Tanulmányi és Felnőttképzési Csoport igazolása és a támogató oktatói, HÖK vélemények alapján – 30%.
2. A hallgató szociális helyzete, a rászorultság mértéke – 50%.
3. A hallgató közéleti, kulturális tevékenysége (egyéni motivációs levél, valamint a HÖK által adott vélemény alapján) – 20%.

A szempontok között a bírálóbizottság a speciális eseteknek megfelelően eltérően is súlyozhat.

A benyújtott dokumentumok valódiságáért a hallgató felel. Amennyiben a hallgató valótlan tényeket, adatokat közöl, az ösztöndíj-lehetőségből kizárásra kerül.

A pályázat beadásának határideje: 2024. május 22. 16:00 óra

Döntés várható ideje: 2024. május 24.

arculati elem