Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Nemzetközi nyelvfejlesztő projekt megvalósítására”

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a NEMZ-N-23 „A német nemzetiségi pedagógus továbbképzés 2023. évi támogatása” c. pályázat terhére

Az Eötvös József Főiskola ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet keretében „Nemzetközi nyelvfejlesztő projekt megvalósítására”.

A pályázat célja: gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi környezetben.

A program megvalósításának helyszíne: Sprachschule Hollabrunn, Ausztria (A-2020 Hollabrunn)

A program megvalósításának időpontja: 2023. augusztus 21- szeptember 2.

Az ösztöndíj

Az ösztöndíj fedezi a hollabrunni oktatók kurzus díját, délutáni német nyelvű programokat, egynapos szervezett kirándulást, szállást, teljes ellátást.
A kiutazás önköltséges, az ösztöndíj nem nyújt fedezetet a költőpénzre, az árfolyamkockázatra (ösztöndíj-jóváírása a számlán és a továbbutalás közötti időszakban bekövetkező árfolyamváltozásra – ami lehet pozitív is); a banki utalás költségére és a biztosításra. A nyelvtanfolyam díjának kifizetése az Ösztöndíjas feladata és felelőssége legkésőbb a megjelölt határidőig!

Pályázati feltételek

  • Aktív hallgatói jogviszony.
  • A pályázó vállalja, hogy a 2023/2024-es tanévben tanulmányait az EJF-en folytatja.
  • A pályázó vállalja, hogy amennyiben bármilyen okból nem vesz részt a programban, a folyósított ösztöndíjat egy összegben visszatéríti a Főiskolának.
  • A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázata esetén Támogatási szerződést köt a Főiskolával.

A pályázás módja

  • A szociális helyzet felmérésére az alábbi űrlapot rendszeresítettük: https://ejf.hu/form/kerdoiv-djb. Az űrlap kitöltése része a pályázatnak.
  • Német nyelvű vázlatos önéletrajz, valamint motivációs levél leadása elektronikus úton az alábbi e-mail címre: szocs.krisztina@ejf.hu.

Szempontok az ösztöndíjpályázat elbírálásához

1. A hallgató tanulmányi eredménye, előrehaladása a kérvény benyújtását megelőző félévben a Tanulmányi és Felnőttképzési Csoport igazolása és a támogató oktatói, HÖK vélemények alapján – 30%.
2. A hallgató szociális helyzete, a rászorultság mértéke – 50%.
3. A hallgató közéleti, kulturális tevékenysége (egyéni motivációs levél, valamint a HÖK által adott vélemény alapján) – 20%.

A szempontok között a bírálóbizottság a speciális eseteknek megfelelően eltérően is súlyozhat.

A benyújtott dokumentumok valódiságáért a hallgató felel. Amennyiben a hallgató valótlan tényeket, adatokat közöl, az ösztöndíj-lehetőségből kizárásra kerül.

A pályázat beadásának határideje: 2023. június. 26.

Döntés határideje: 2023. június 28.

Jelen felhívás közzétételének dátuma: 2023. június 9.