Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Óvodapedagógus álláshirdetés

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok
Az óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az óvodára vonatkozó jogszabályok és az óvoda Pedagógiai Programja alapján.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

  •  Főiskola, óvodapedagógus,
  •  magyar állampolgárság
  •  büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
gyermekszeretet, kreativitás, empátia, tolerancia, csapatmunkára való készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • erkölcsi bizonyítvány
  • bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Mohos Éva nyújt, a 06/87 468-103-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (8251 Zánka, Iskola utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 valamint a munkakör megnevezését óvodapedagógus.
•         Személyesen: Simonné Mohos Éva, Veszprém megye, 8251 Zánka, Iskola utca 4.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 07.

Címkék