Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

PÁLYÁZAT - Az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány alkotói pályázatot hirdet a főiskola oktatói részére

Az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány alkotói pályázatot hirdet a főiskola oktatói részére tudományos és művészeti tevékenységük elismerésére.

Pályázni lehet szakcikkel, tanulmánnyal, önálló irodalmi művel, könyvvel, önálló művészeti alkotással.
Nem lehet pályázni olyan művel, melyet már korábban főiskolai alkotói pályázatra benyújtottak.

A pályázat jeligével, elektronikusan nyújtható be, a főiskola honlapjára töltendő fel pdf vagy jpg formátumban: https://ejf.hu/form/alkotoi-palyazat


A tudományos pályaműveket pdf formátumban kérjük, névként a jeligét megadva. A gépelés szabványosan készüljön: Microsoft Word-ben, 1,5-es sortávolsággal, 12-es betűnagysággal!
Képzőművészeti pályaművek esetén kizárólag online formában, műfajonként három mű küldhető be: digitális fotók a pályázaton induló művekről (1-10 MB/fotó méretben, bírálható minőségben, jpg formátumban), névként a jeligét megadva, a fotókat számozva.

A jeligét kérjük egy lezárt borítékban a pályázó nevének és elérhetőségeinek (lakcím, e-mail) megadásával benyújtani az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány Kuratóriumának, illetve Bakonyiné dr. Kovács Bea általános rektorhelyettesnek címezve (6500 Baja, Szegedi út 2.).
Művészeti pályaművek esetén a borítékban szerepeljen az alkotó neve, lakcíme, e-mailcíme, a művek címe, mérete, technikája és keletkezésük éve is!

A pályázatokat 2021. szeptember 30-ig kérjük feltölteni. Ez a jelige feloldását tartalmazó boríték benyújtásának határideje is.

A bírálatot a Tudományos Bizottság végzi, amely szükség esetén bírálónak a téma ismert szakembereit kéri fel.
Összeférhetetlenség: nem pályázhatnak a Tudományos Bizottság tagjai, illetve pályázatot benyújtott oktató nem lehet bíráló.

A pályázatok összegét később véglegesítjük a nyertes pályamunkák számától függően.
Az Alapítvány díjazásra a 2020. évi 1% befizetésekből érkezett összeget fordítja.
Az Alapítvány fenntartja a jogot megosztott pályadíjak kiadására, illetve pályadíjak visszatartására.
A díjakat a Kuratórium elnöke a Magyar Tudomány Ünnepe 2021. évi főiskolai rendezvényén adja át.

Baja, 2021. május 10.

Dr. Sztanáné dr. Babics Edit
a kuratórium elnöke
 

A pályázati kiírás ide kattintva tölthető le.